Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Právo na netu (0)

Právo na internetu se řídí zvykovými pravidly slušného chování, mezinárodními právními dokumenty a normami, které se staly součástí českého právního řádu.

Sosání a sdíleníZákladní právní dokumenty:

Všeobecná deklarace lidských práv je nezávazný dokument, který definuje základní lidská práva. Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata Valným shromážděním OSN 10.prosince 1948.

Listina základních práv a svobod vychází z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Chrání občanská a politická práva, a obsahuje základní hodnoty vyhlášené Radou Evropy. Dne 16. prosince 1992 se stala součástí ústavního pořádku České republiky.

Úmluva OSN o právech dítěte je mezinárodní norma stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Dodržování úmluvy kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN. Byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989.

Úmluva Rady Evropy k ochraně dětí před sexuálním zneužíváním a obtěžováním. Úmluva definuje různé formy sexuálního obtěžování dětí jako kriminální delikt, včetně obtěžování páchaného doma nebo v rodině s použitím násilí donucování nebo vyhrůžek.

Evropská úmluva o výkonu práv dětí. Tato úmluva má za cíl podporu práv dětí a ochranu jejich zájmů. Definuje procesní opatření, včetně povinnosti poskytovat dětem relevantní informace, které umožňují dětem uplatňovat svá práva, například v rodinných řízeních před soudními orgány.

NCBI Bezpečně online
Our website is protected by DMC Firewall!