Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Slovník základních výrazů online bezpečnosti

A

Address Harvester

je robot, který skenuje neboli "prolézá " webové stránky, zprávy na internetu, fóra atd. Hledá cokoliv, co vypadá jako platná emailová adresa. Výsledkem je to, že spousta emailových adres bude využita k zaslání spamu nebo budou tyto prodány rozesílatelům spamu.

Adresa

adresa konkrétní webové stránky nebo souboru na Internetu. Neobsahuje speciální znaky ani mezery a k označení jednotlivých adresářů se používají lomítka. První část adresy označuje používaný protokol a druhá specifikuje název IP adresy nebo domény, kde se příslušné internetové stránky nacházejí.

Adresář

organizační jednotka, kterou váš počítač používá k řazení složek a souborů do
hierarchické struktury. Příkladem jsou sekce „Moje dokumenty”, „Moje obrázky” apod.

Adware

je software, který byl nainstalován do vašeho počítače, aniž byste o tom věděli. Spousta programů zdarma nebo těch sdílených, které si stahujete z Internetu, vám do počítače nainstalují skryté programy, které posílají detaily jako např. vaši emailovou adresu, webové stránky, které navštěvujete apod. zadavatelům reklamy, kteří zahltit reklamou a spamem (často i pokud nejste připojeni k Internetu.

AdWords

je produkt Googlu zaměřený na reklamu. Nabízí PPC (pay-per-click: inzerent platí za reklamu ve chvíli, kdy zaúčinkovala). Programy AdWords zahrnují místní, národní a mezinárodní distribuci.

Algoritmus

je přesný návod či postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy. Pojem algoritmu se nejčastěji objevuje při programování, kdy se jím myslí teoretický princip řešení problému.

Antivirus

je počítačový program, který chrání počítač před infekcí počítačových virů. Antivirus obvykle pracuje ve dvou režimech: jednak automaticky kontroluje počítač a všechny používané soubory (neustále a v reálném čase), a současně je možné manuálně spustit podrobný test všech souborů na disku počítače (takový test může trvat i několik hodin, ale jednou za čas se doporučuje). Mezi nejznámější antiviry patří AVG, NOD32, Avast!, či Kaspersky.

Anti-spyware

program bojující proti spywaru. Program kontroluje všechna data přicházející do počítače, vyhledává spywarový software a znemožňuje přístup čemukoli, co by počítač mohlo ohrozit, případně sestavuje seznam podezřelých položek, které mají být vymazány.

Asistenční linka

e-mailová, někdy též telefonická služba, kterou v některých zemích provozují organizace na ochranu dětí a členové sítě Insafe. Děti se na pracovníky této služby mohou obracet, jestliže narazí na stránky s nelegálním či škodlivým obsahem, a mohou s nimi mluvit o svých nepříjemných či děsivých zkušenostech při používání online technologií.

Audio blog (MP3 blog)

je forma blogu, ve kterém mohou být vytvářeny hudební soubory, většinou v MP3 formátu, které si lze stáhnout.

Attachements (přílohy)

je to složka, která je poslána spolu s emailovou zprávou. Autorské právo - je to odvětví práva, které popisuje nároky tvůrců tzv. „autorských děl“, tzn. Spisovatele, hudebníky, atd. na ochranu před nespravedlivým využíváním jejich tvorby. Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví.

Autorský nástroj

je softwarová aplikace nebo kombinace aplikací určených především k vývoji multimediálního obsahu, obvykle publikovaného na Internet pomocí www stránek.

Avatar

termín se používá v souvislosti s virtuálním světem.

nahoru

B

Back-end

zahrnuje komponenty, které zpracovávají výstup informací z front-endu. Bayesian filtrování - statistický přístup, který určuje, zda se jedná o email se spamem či ne.

Bezdrátová síť

je typ počítačové sítě, ve které se přenos dat uskutečňuje za pomoci elektromagnetických vln. Existují různé typy bezdrátových sítí: LAN (bezdrátové spojení dvou počítačů), MAN (bezdrátová síť mezi několika počítači využívaná hlavně ve městě).

Bezplatný software

a volně šiřitelné programy (freeware a shareware): obecně lze říci, že software je chráněn autorskými právy a nelze ho proto volně stahovat. V případě bezplatného softwaru dal držitel autorských práv souhlas k jeho užívání zdarma. O volně šiřitelném softwaru mluvíme tehdy, kdy držitel autorských práv souhlasí s jeho bezplatným užíváním např. s omezenou funkčností. V některých případech je uživateli dána možnost za užívání shareware dobrovolně zaplatit.

Bit

je základní a současně nejmenší jednotkou informace, používanou především ve výpočetní technice. Značí se malým písmenem b, např. 16b, ale současně se může také objevit i označení bit.

Blacklist

neboli černá listina je soupis těch, kterým byl z nějakého důvodu odmítnut přístup nebo byla odmítnuta služba. Nejčastěji se jedná o soupis IP adres, které slouží k rozesílání nevyžádané pošty, nebo soupis serverů sloužících k šíření nevhodného obsahu.

Blackhole list

je veřejný seznam, který obsahuje IP adresy, které jsou známé jako zdroje spamu. Tento seznam může být použit ke snadnému vytvoření sítě černé listiny k přefiltrování emailů přicházejících z jedné z těchto adres.

Block

je technický pojem, který vystihuje zabránění vstupu do nějakého informačního zdroje na internetu.

Blog

je zkratka termínu web log. Jedná se o internetovou adresu podporovanou jedincem s pravidelnými komentáři, popisy událostí nebo dalším materiálem (např. grafiky, video, atd.). Položky jsou většinou zobrazovány v chronologickém sledu. Mnoho blogů uveřejňuje informace a komentáře vztahující se k určitému tématu. Další blogy fungují jako tzv. online deníky. Typický blog kombinuje text, obrázky a odkazy na další blogy, webové stránky, atd. Důležitou částí většiny blogů je místo, kde mohou návštěvníci zanechat komentář. Kromě blogů, které jsou založeny na textu, existují i fotoblogy, videoblogy, MP3blogy, a další.

Blogging

znamená udržovat nebo rozšiřovat obsah blogu.

Bluejacking

je využití bezdrátové technologie Bluetooth pro zasílání různých nevyžádaných zpráv ve formě vizitek nebo obrázků na jiná zařízení. Označení je pravděpodobně odvozeno od slov Bluetooth a hijacking. Přijímající nemůže identifikovat, od koho zpráva pochází. Osoba používající bluejacking je nazvána bluejackerem.

Bluetooth

je technologie určená k bezdrátovému přenosu dat mezi elektronickými přístroji v blízkém okolí. Používá se např. k výměně fotek a videí či zasílání vizitek. Tato technologie by měla nahradit infračervené rozhraní. Při přenosu dat přes toto rozhraní je totiž nezbytné, aby mobily ležely ve správném odstupu nehybně vedle sebe, navíc lze takto poslat jen omezené množství dat. Standard Bluetooth má třídy 1 až 3 a dosah 10, 50 nebo 100 metrů. Většina mobilních telefonů s vestavěným Bluetooth má dosah kolem 10 metrů.

Broadband

je obecné označení „rychlejšího“ připojení k internetu (oproti starému způsobu připojení přes modem, který dosahoval jen rychlosti cca 56 kbit/s). Rychlosti širokopásmového připojení se počítají v megabitech za sekundu, a specifikace se liší podle použité technologie (např. ADSL či kabelový modem), a podle konkrétního tarifu poskytovatele internetového připojení (u nás např. UPC, O2, U-fon a další).

Bulk

jako Bulk mail je označován email, který je poslán velkému množství adresátů.

Bulletin Board System

je systém elektronických nástěnek, které jsou rozděleny podle témat a do kterých mohou přispívat uživatelé. Je provozován na serveru, kde je spuštěn speciální program, díky němuž mohou být nahrávána data, čteny zprávy, vyměňovány zprávy mezi ostatními uživateli, atd.

Bullying

jestliže je nějaký mladistvý po delší dobu opakovaně šikanován jiným mladistvým, mluví se o bullyingu. Bullying je termín převzatý z angličtiny a lze ho přeložit jako tyranizování. Násilník je vždy silnější než oběť šikany, která ho navíc ani neprovokuje. Byllying může mít více podob, ty sahají od posměchu přes urážky až k bití. Patří k nim také vydírání, pomluvy, ničení šatů a učebnic oběti. Pokud se tyto útoky nahrávají a šíří přes elektronické prostředky jako je např. jsou mobilní telefon, e-mail, internet či blog, mluví se o „e-bullyingu“ nebo častěji o „cyber bullyingu“ (kyberšikaně). Pokud je někdo šikanován, je důležité, aby poprosil o pomoc učitele, rodiče (případně jiné příbuzné) nebo např. sportovního trenéra. Pokud na to oběť zůstane sama, je těžké šikanu zastavit.

nahoru

C

Cache

je označení pro vyrovnávací paměť používanou ve výpočetní technice. Je zařazena mezi dva subsystémy s různou rychlostí a vyrovnává tak rychlost přístupu k informacím. Cache může být vytvořena programově vymezením určité části operační paměti pro potřeby vyrovnávací paměti (disketová cache) nebo hardwarově paměťovými obvody.

Central Equipment Identity Register

je databáze IMEI čísel, která se octla na černé listině. Pokud je přístroj s číslem IMEI nalezen v CEIR, není oprávněn ke spolupráci s jakýmkoli poskytovatelem služeb.

CEOP

je zkratka pro Child Exploitation and Online Protection Center (Zneužívání děti a online ochrana) je centrum, které vzniklo v roce 2006 ve Velké Británii proti zneužívání děti na Internetu.

Chat

chat označuje písemnou online komunikaci dvou a více lidí v reálném čase. Po registraci na stránkách chatu (např. na xchat.cz nebo chat.lide.cz), si mohou zvolit nějakou chatovací místnost, a pak už si mohou psát - přičemž to co napíše jeden uživatel se okamžitě zobrazuje i ostatním (chatování tedy připomíná rozhovor, kde na sebe lidé mohou okamžitě reagovat). Je ale třeba dávat si pozor: díky anonymitě internetu nemusí lidé říkat pravdu, a mohou se i vydávat za někoho jiného.

CompuServe

byla první společnost poskytující online služby ve Spojených státech. Dominovala na trhu v 80. letech a zčásti i v letech 90. Dnes CompuServe působí jako poskytovatel internetových služeb.

Content-control software

je software určení ke kontrole obsahu. Content-control software určuje, který obsah je dostupný na určitém zařízení či v určité síti. Cookie - jako cookie se v protokolu http označuje malé množství dat, která server WWW pošle prohlížeči, který je uloží na počítač uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies. Běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah „nákupního košíku“ v elektronických obchodech, uživatelské předvolby, atd.

Cookies

soubor, který se do vašeho počítače uloží po návštěvě určitých webových stránek. Při každé další návštěvě těchto stránek je cookie zaslán zpět na server, kde jsou webové stránky umístěny. Cookies umožňují uložit vaše nastavení stránek a jsou používány pro uskutečňování prodeje přes internet. Pokud cookies odmítnete, může vám být přístup na některé stránky odepřen.

Creative Common licenses

se zabývají autorskými právy. Mnoho z nich obsahuje garanci základních práv, jako je právo na distribuci díla chráněného autorskými právy beze změn.

Cyberbullying

neboli kyberšikana je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, Internet, blogy, atd. Řada jejích projevů může spadat i do oblasti trestních činů. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS. Cyberstalking – použití elektronického zařízení, které používá jeden uživatel, k obtěžování jiného uživatele.

nahoru

D

Databáze

je určitá uspořádaná množina dat uložená na paměťovém médiu. V širším slova smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci a uloženými daty a přístup k nim

Dětská pornografie

je druhem pornografie, při níž jsou zobrazeny děti jako sexuální aktéři nebo objekty. Výroba těchto materiálů či jejich uvedení do oběhu je trestné.

Dětská prostituce

Jako dětská prostituce je často definovaná jako prostituce, kdy je objektem osoba mladší 18 let.

Deviace

chování jedince, které se odchyluje od sociálních norem, pravidel a zákonů.

Diskriminace

většinou negativní rozlišování lidí na základě příslušnosti jedince k nějaké skupině (rasové, sexuální, náboženské atd.) bez ohledu na jeho schopnosti. Diskuse (diskusní fórum) - internetové diskusní fórum označuje pomyslný prostor (např. webovou stránku), kde spolu uživatelé mohou diskutovat na daná témata. Podobně jako u chatů i pro diskuse původně vznikaly a vznikají specializované webové stránky (ve kterých jsou různá témata, různé „místnosti“). Diskuse se nicméně v současné době objevují v podstatě všude (např. u jednotlivých článků na blozích či zpravodajských webech), a umožňují tak čtenářům podělit se o své názory a zpětnou vazbu.

Dokument

v informační technice se používá pro označení souboru sloužícího k uložení dat.

Domovská stránka

webová stránka, která se automaticky zobrazí po spuštění internetového prohlížeče. Stejným slovem se označuje také první nebo hlavní stránka ze souboru stránek. Slovník vzájemně propojených (viz definice pojmu website).

Dotovaný mobil

kdo si chce koupit nový mobilní telefon, může tak učinit mnoha způsoby. Ceny jednoho typu mobilu bývají často velmi různé. Neboť přístroj, který například v jednom obchodě stojí 4000, můžete v jiném obchodě pořídit jen za 1 Kč. Ale při takové lákavé nabídce se za tím vždy něco skrývá. Může se totiž stát, že musíte uzavřít dvouletou smlouvu, abyste si mobil za tuto výhodnou cenu mohli koupit. Takovýto přístroj není tedy tak levný, protože mobilní operátor má zájem na tom, aby co u něj uzavřelo smlouvu co nejvíce zákazníků. Velkou část nákladů za koupi telefonu proto bere na sebe, čímž naláká nové zákazníky, kteří mu jeho počáteční výlohy později bohatě zaplatí. A jelikož slovo dotace znamená finanční podporu, mluví se o dotovaných mobilních telefonech.

Download

download neboli stahování označuje proces, při kterém se do počítače uživatele stahují data např. z webového serveru. Ke stahování dochází i při běžném surfování po internetu, protože aby se mohla zobrazit jakákoliv webová stránka, webový prohlížeč si nejprve musí stáhnout její obsah ze serveru (zdrojový kód, obrázky atd.). Stahovat samozřejmě můžeme i celé soubory, jako například dokumenty, programy, hudbu nebo filmy (což ale bývá často nelegální). Opakem downloadu je upload neboli nahrávání.

Droga

zdraví škodlivá látka ovlivňující psychiku, která je zpravidla návyková a často nelegální nebo státem omezovaná.

nahoru

E

ECPAT

je síť organizací a jednotlivců spolupracujících na snížení komerčního využití zneužívání dětí. Tato síť vznikla v roce 1990 a v současné době pracuje 67 zemí. Mezinárodní kancelář této skupiny se nachází v Bankoku.

eLearning

je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.

Elektronika

je technický obor, který studuje a využívá přístrojů fungujících na principu řízení toku elektronů nebo jiných elektricky nabitých částic. Toho se dosahuje pomocí různých elektronických součástek. Přeneseně tímto slovem mohou být označovány elektronické přístroje, např. televize, videa, atd.

Element

v informační technologii je HTML element, struktura v HTML dokumentu a způsob, jakým hierarchicky srovnat obsah.

E-mail

elektronická pošta (neboli e-mail) je nejrozšířenější způsob internetové komunikace. E-maily („elektronické dopisy“) jsou mnohem rychlejší než klasická pošta, a mohou obsahovat nejen text, ale také například různé dokumenty, obrázky či videa přiložené v příloze. Samotné používání e-mailu je obvykle zdarma (platíme tedy jen za připojení k internetu). Nejrozšířenějším poskytovatelem e-mailu je u nás Seznam Email, v zahraničí pak např. Yahoo Mail, Windows Live Hotmail či Gmail.

Emotikon

obrázek či ikona používané k vyjádření pocitů a emocí (např. smajlík). Emotikon lze vytvořit kombinací standardních kláves pro písmena a interpunkční znaménka, nebo použít již připravené obrázky.     Ty jsou k dispozici v chatovacích a herních místnostech, na službách pro instant messaging, v mobilních telefonech apod.

Encyklopedie

je rozsáhlé psané kompendium obsahující informace ze všech odvětví lidských znalostí nebo pouze z jedné její větve. Většinou je rozdělena na články, které jsou vesměs seřazeny abecedně.

European Schoolnet

Evropská školní síť je neziskové sdružení 28 evropských ministerstev školství, které poskytuje vzdělávací portály pro vyučování, učení a spolupráci. Snaží se o změnu školství za pomocí využití nových technologií. Extremismus – ideologie či jednání nějaké skupiny mimo hlavní proud společnosti, které se vyznačuje neuznáváním nebo porušováním etických, právních či jiných společenských standardů. To je často doprovázeno verbální či fyzickou agresivitou, která je motivovaná především rasovou, náboženskou, ideologickou nebo jinou nenávistí. S extremismem jsou spojovány pojmy jako například xenofobie, fanatismus, fundamentalismus, terorismus atd.

nahoru

F

Facebook

je rozsáhlý sociální webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikací mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a také zábavě. Facebook byl založen Markem Zuckbergerem, původně jako systém omezený jen na studenty Harwardské univerzity. Postupně se rozšiřoval. V roce 2009 měl Facebook 350 miliónů aktivních členů. Uživatelé se v systému mohou připojovat k různým sociálním sítím, např. v rámci jedné školy, firmy nebo geografické lokace.

FAQ

znamená zkratku pro Frequently Asked Quetions (často kladené otázky). Jedná se o dokument obsahující seznam otázek a odpovědí, které se ohledně nějaké problematiky často vyskytují a jsou pro ni typické. Dokumenty FAQ vznikly na Internetu, konkrétně v Usenetových diskusních skupinách. v těchto skupinách se často opakovaly stejné otázky začátečníků, kteří znovu a znovu pokládali již mnohokrát zodpovězené dotazy. Aby se takovým otázkám zabránilo, někteří uživatelé začali vytvářet seznamy nejtypičtějších otázek a odpovědí na ně.

Firewall

zařízení sloužící k řízení a zabezpečování komunikace mezi sítěmi a ke kontrole jejich důvěryhodnosti. Umožňuje filtrování probíhající komunikace a blokování nežádoucích přístupů.

Flaming

úmyslné umisťování provokujících či urážlivých vzkazů nebo informací na internet s cílem někoho vyprovokovat k hádce.

Fórum

online diskusní skupina, jejíž členové sdílejí podobné zájmy a na internetu si mohou veřejně zasílat vzkazy k nejrůznějším tématům.

Fotoblog

je forma sdílení fotografií a jejich zveřejňování na Internetu. Fotoblog je rozvíjí od roku 2000 s nástupem moblogů a mobilů s vestavěným fotoaparátem. Významnými fotogloby jsou např. Fotolog nebo Flickr.

nahoru

G

Generace

je skupina lidí, kteří jsou socializovaní přibližně ve stejné době, a proto se jejich způsob života příliš neliší.

Gerontofilie

sexuální náklonnost či eroticky směřovaná aktivita vůči starým osobám.

Gmail

je bezplatná e-mailová služba provozovatele vyhledávače Google, která poskytuje webové rozhraní nebo volitelně stahování pošty protokolem POP3 nebo IMAP. Gmail byl prvním freemailem, který překročil hranici 1GB, avšak volný prostor stále narůstá.

Google

je největší internetový vyhledávač, probíhá na něm 47,7 % vyhledávání. Americká společnost GOOGLE, Inc., která ho provozuje, má sídlo v Silicon Valley v Kalifornii. Vyhledávač každodenně obslouží přes 200 miliónů dotazů. Kromě webových stránek umí prohledávat také obrázky, usenetové diskusní skupiny, zpravodajské servery a nabídky online prodeje.

GPRS

standard GMS byl rozšířen, aby se při datových službách lépe využily jeho přenosové schopnosti. GPRS je zkratka anglického názvu „General Packet Radio Service“ – informace se nepřenáší v celku, ale po jednotlivých paketech. Protože je každý z paketů opatřen cílovou adresou, dorazí s ostatními pakety do cíle, přičemž není důležité, jakou cestou. Na rozdíl od přenosu dat u GSM zaručuje přenos dat po paketech efektivnější využití omezených přenosových kanálů. Uživatel GPRS je vždy online, aniž by tím tyto kanály trvale obsadil. U systému GPRS se Vám proto neúčtuje sazba na základě času, nýbrž na základě objemu přijatých dat. Grooming – představuje v prostředí internetu chování, jehož cílem je nalákat pomocí falešné důvěry (především) děti za účelem oběť pohlavně zneužít.

Grooming

 

(lákání na schůzku): situace, kdy chatovací místnosti využívají pedofilové. Představují se dětem jako jejich vrstevníci a pokoušejí se je vylákat na schůzku. Navazují hovor s účastníky diskuzí a zjišťují informace o místě jejich pobytu, zájmech, koníčcích a sexuálních zkušenostech. V konverzacích o sexu se nejrůznějšími způsoby snaží děti zaujmout.

GSM

GMS je zkratka pro „Global System for Mobile Communications“, mezinárodní standard plně digitálních mobilních sítí. U systému GSM se hovory a data současně aktivních uživatelů dělí na menší pakety a postupně se přenášejí. V jednom vysílacím kanále lze přenášet až osm hovorů. GMS využívají frekvence kolem 900 MHz a 1800 MHz. Signál má puls 217 Hertzů (HZ).

nahoru

H

Hacker

počítačový uživatel, který se snaží získávat neautorizovaný přístup na stránky nebo se vloupat do počítačového systému. Hackeři často kradou informace z firem např. adresáře a prodávají je za poplatek rozesílatelům spamu.

Happy Slapping

je videonahrávka, ve které se aktéři baví útoky na nic netušící oběti. Ačkoliv původně tento trend vznikl jen jako neškodná zábava (v podobném stylu jako např. lekání ostatních ve skryté kameře, které známe z televize), útoky se časem začaly stupňovat. Nyní se objevují i případy, kdy se jako „Happy Slapping“ natáčí třeba i brutální přepadení nebo znásilnění. Některé oběti dokonce i zemřely.

Harašení

skutečné či domnělé sexuální obtěžování

Hardware

pevná část počítače odlišná od softwaru, který pracuje na hardwaru. Hardware se dělí na vnitřní části (základní deska, pevný disk a operační paměť), často označované jako komponenty, a části vnější (monitor, klávesnici, tiskárnu atd.), nazývané také periferie počítače.

Hash Buster

je způsob jak se rozesílatelé spamu vyhýbají tomu, aby byly jejich spam maily zachyceny spam filtry - vkládáním náhodně vygenerovaných obsahů do každého emailu, často ve formě jakoby částí slov v kolonce předmět nebo obsah, což mate spam-detekující software, který hledá identické zprávy, protože každá vlna spamu se filtru jeví jako unikátní a individuální.

Hate site

jsou internetové stránky, které podněcují nenávist, velmi často vůči určité rase, náboženství nebo sexuální orientaci.

Headers (hlavičky)

obvykle identifikují odesílatele a adresáta zprávy.

Heslo

je obecný prostředek k autentizaci uživatele. Uživatel je pokládán za oprávněného, pokud prokáže znalost hesla. Heslo je použitelné pouze tehdy, není-li ostatním uživatelům známé. Oprávněný uživatel musí držet heslo v tajnosti.

Hijacking

je útok kdy aktivní, zavedené zasedání je odposloucháváno útočníkem, který chce vaše zasedání zneužít. Únos může vzniknout oběma způsoby přes Internet nebo místně, to znamená, když uživatel nechá svůj počítač nechráněný, umožňující tak rozesílateli spamu, aby předstíral, že jeho emaily přicházejí od někoho jiného.

Hlavní paměť

je fyzická paměť, která je v jádru počítače. Jiný termín pro hlavní paměť je RAM. Počítač může manipulovat pouze s daty uloženými v hlavní paměti. Z toho důvodu každý program, se kterým pracujete a každou složku, kterou otevřete, musí počítač zkopírovat do hlavní paměti. Proto velikost hlavní paměti je u počítače klíčová.

Hoax

šíření poplašných řetězových zpráv (nejčastěji e-mailů), které z různých důvodů (pomoc při hledání dětí, upozornění na počítačový vir atd.) vyzývají k přeposílání co největšímu počtu příjemců. Pojmem hoax se označuje také zpráva samotná.

Honeypot

systém nebo síť se známými slabými stránkami, které vypadají lákavě pro hackery, crackery a ostatní nechtěné atakující hosty. Honeypot neslouží žádnému opravdovému účelu a tím pádem nemá žádnou legitimní činnost. Jestli se tedy někdo pokusí s honeypot spolupracovat, bude to spíše neautorizovaná a zákeřná činnost. Spojení bude pozorně sledováno správci honeypots, kteří sbírají hloubkové informace, které jim mohou pomoci nalézt nové taktiky a nástroje, jak tito nechtění hosté pracují a jak by se dali vystopovat.

Horká linka

telefonická linka nebo internetová služba, kam se lidé mohou obracet a stěžovat si na existenci stránek, jejichž obsah považují za nelegální, a/nebo na nelegální používání internetu. Způsob, jaký se při projednávání stížností postupuje, musí být zcela průhledný, a organizace provozující horkou linku musí mít podporu vlády, průmyslových společností, soudních orgánů a uživatelů internetu v zemi, ve které působí.

Hry

je to činnost jednoho nebo více lidí, která nemusí mít konkrétní smysl, ale přitom má za cíl pobavení nebo relaxaci.

HSCSD

první průkopní technologií je CSD (Circuit Switched Data). Pro přenos dat využívá standardní hlasové kanály a je tudíž velmi podobná klasickému vytáčenému internetu přes pevnou linku. Její hlavní výhodou je stálá, leč nízká rychlost a tudíž je použitelná pro konstantní přenosy dat, jako jsou videokonference a podobně.

HSDPA

je zkratka pro „High Speed Downlink Packet Access“. U mobilních zařízení se technologie HSDPA využívá ke zvýšení účinnosti standardu UMTS, díky ní se zrychluje přenos dat z 384 kBit/s na 3600 kBit/s. Pomocí této technologie často získáte rychlejší přístup na internet než s běžným modemem.

Hyperlink

je název pro navigační element v dokumentu nebo jiné sekci stejného dokumentu nebo jiného dokumentu. Hyperlink (často označovaný jen jako link) nacházející se v dokumentu je odkaz nebo prvek určující cestu do jiné sekce ve vlastním dokumentu nebo v jiném dokumentu, který automaticky poskytuje uvedené informace uživateli v okamžiku, kdy je uživatelem označen.

Hypertext

je informační systém, který zobrazuje informace v textu, který obsahuje návěstí odkazující na upřesnění nebo zdroje uváděných informací tzv. hyperlinky neboli hypertextové odkazy. Rovněž odkazuje i na jiné informace v systému a umožňuje snadné publikování, údržbu a vyhledávání těchto informací.

nahoru

CH

Chat

nebo také online chat je způsob online komunikace dvou nebo více lidí najednou přes Internet. Obecněji jde o software k tomu určený, případně o systém, na kterém se tento software provozuje jako server. Původně se jednalo o čistě textovou formu komunikace, při které mohly být vyměňovány pouze znaky. Mezitím se k tomuto způsobu přidala možnost přenášet zvuk, případně obraz.

Chatovací místnost

je termín užívaný k popsání jakékoliv formy synchronní webové komunikace, která má využití ve službě chat, v instatn messaging a online fórech. Child grooming - je jednání za cíle spřátelit se s dětmi za účelem sexuálního sblížení a někdy dokonce znásilnění. K child grooming patří nepatřičný zájem o dítě, dávání dárků nebo peněz dětem, ukazování pornografie dětem, atd. Chování - je soubor psychických jevů, které mohou vnímat i ostatní lidé. Na chování klade primární důraz odvětví psychologie tzv. behaviorismus.

nahoru

I

Informace

je zpráva, zasílaná od vysílače k přijímači. v informační technice znamená zpracování nebo organizace dat. v počítačové terminologii se formálně udává, že jeden bit, jako číslice dvojkové číselné soustavy, je jednotkou informace.

Infračervený port

Je to rozhraní pro výměnu dat mezi mobilními telefony, laptopy atd. pomocí infračervených světelných vln. Často se zkracuje jako IrDA (Infrared Data Association).

Instant messaging

je internetová služba, umožňující svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, chatovat, přeposílat soubory mezi uživateli a i jinak komunikovat. Hlavní výhodou oproti používání např. e-mailu spočívá v principu odesílání zpráv v reálném čase. Jinými slovy zpráva je doručena ve velmi krátké době od odeslání.

Internet

je celosvětová počítačová síť, která propojuje jednotlivé sítě pomocí sady protokolů IP. Internet slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb (např. e-mail, chat, www stránky, atd.)

Internet Protocol

je datový protokol používaný pro přenos dat přes paketové sítě. Tvoří základní protokol dnešního Internetu.

Internet service provider (poskytovatel internetového připojení)

je firma nebo organizace prodávající nebo poskytující přistup na Internet a příbuzné služby. Někdy se používá termínu Internet access provider (IAP). V minulosti většina ISP běžela pomocí telefonních společností. Dnes může bez problému vzniknout díky jednotlivci popřípadě skupině s dostatečným množstvím kapitálu a odbornou znalostí. Internetová kavárna - je veřejně přístupné místo, kde si návštěvník může pronajmout počítač s připojením na Internet.

Internetová stránka

je soubor webových stránek, obrázků, videí a dalších digitálních položek, obvykle přístupných na Internetu, mobilních telefonech a LAN sítích. První internetová adresa se objevila v roce 1991. Internetové stránky mohou být různého druhu: osobní, komerční, vládní nebo stránky neziskových organizací.

Internet fórum/internetová diskuse

je stránka na internetu, kam lidé vkládají své názory a reakce a ty se následně na stránce zobrazují. Oproti IRC kanálům nebo chatu se internetová diskuse obvykle liší tím, že přispěvatelé nemusí být ke stránce připojeni současně a reagovat bezprostředně, ale mohou reagovat i s odstupem mnoha dní či měsíců. Mnohé diskusní stránky však mají zároveň i znaky chatu.

IP adresa

je jednoznačná identifikace konkrétního zařízení v prostředí Internetu. Veškerá data, která jsou z nebo na dané zařízení přes počítačovou síť poslána, obsahují IP adresu odesilatele i příjemce. Zkratka IP znamená internetový protokol, což je protokol, pomocí kterého spolu komunikují všechna zařízení v internetu.

IRC

byla jednou z prvních možností komunikace v reálném čase po Internetu. Ve své době propojovaly významnou část internetových uživatelů. IRC je otevřený protokol, který používá TCP a volitelně SSL.

ISDN

pochází ze slov Integrated Services Digital Network (Digitální síť integrovaných služeb). Dnešní telefonní sítě jsou založeny na digitálních telefonních ústřednách a přenosové cesty mezi ústřednami jsou také plně digitalizovány. Poslední analogová část sítě je účastnická přípojka. ISDN nabízí plně digitální přenos k účastníkovi..

nahoru

J

Joe Job

je čin, kdy se padělají hlavičky emailů obsahující spam, aby to vypadalo, že přicházejí od někoho jiného, koho tím rozesílatel spamu poškodí. Oběť bude brzy zasypána podobnými maily a naštvanými odpověďmi.

Junk Mail

je nevyžádaná reklama často něco prodávající nebo poskytující odkazy na komerční webové stránky.

nahoru

K

Komerční sexuální zneužívání dětí

je pojem, který se dnes dostává do popředí. Na prvním světovém kongresu ve Stockholmu v roce 1996 vznikla konvence, která se zabývala tímto problémem. Zahrnuje to dětskou pornografii, dětskou prostitucí, sexuální násilí na dětech, atd.

Komunita

virtuální komunita je skupina lidí, jejichž komunikace probíhá formou dopisů, telefonu, emailu nebo Usenetu.

Krádež identity

trestný čin vydávání se za někoho jiného s využitím jeho soukromých informací. Úzce souvisí s tzv. sociotechnikou (sociálním inženýrstvím).

nahoru

L

Logging

v zabezpečení počítače znamená logging (tzn. Log in a log out) proces, který dovoluje přístup uživateli do počítačového systému. Log in je identifikace uživatele při vstupu do systému(obvykle obsahuje uživatelské jméno, heslo, atd.). Log out je používán pro akce, kdy uživatel opouští systém (před tím, co do něj vstoupil pomocí log in).

nahoru

M

Mail Loop

je situace, kdy jeden automatický email spustí další, který opět spustí ten první email k odpovědi atd., čímž vytváří emailovou smyčku/mail loop. Malware - je počítačový program určený ke vniknutí do počítačového systému nebo jeho poškození. Pod souhrnné označení malware se zahrnují počítačové viry, trojské koně, spyware.

Metadata

mohou být také označena jako data o datech. Položka metadat může být popsána jako individuální data a slouží k napomáhání, pochopení, charakterizování a řízení dat. Metadata mohou sloužit např. k snadnému vyhledávání.

Microsoft

je největší softwarovou firmou na světě. Jedná se o americkou společnost sídlící v Redmondu. Založili ji Bill Gates a Paul Allen v roce 1975. Tato firma je největším výrobcem softwarů na světě, má dominantní postavení na trhu operačních systémů a kancelářských aplikací. Její zakladatelé patří mezi nejbohatší muže na světě.

MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game)

je počítačová hra na hrdiny o více hráčích, která umožňuje tisícům hráčů po celém světě být duchem v jeden čas na jednom místě, zpravidla ve fiktivním virtuálním světě skrz Internet. Příkladem takové hry může být např. RunScape.

Mobil

mobilní telefon (mobil) je bezdrátové zařízení, které lidem umožňuje telefonovat stejně jako klasické telefony (tzv. pevné linky), a zároveň i odesílat krátké textové zprávy (SMS). Většina mobilů nabízí i další funkce jako fotoaparát, kalendář, nebo mp3 přehrávač. Nejmodernější přístroje (tzv. smartphones, chytré telefony) mají i vlastní operační systém a připomínají jednoduchý počítač – umožňují přístup na internet, psaní e-mailů, sledování videa, práci s dokumenty a mnoho dalšího.

Morp

k modifikování hlaviček/headers, aby se vyhnuly detekci automatického softwaru. Často nejběžnější forma Morphing je modifikování kolonky "Od:" v emailu.

MMS

„Multimedia Messaging Service“: Služba pro zasílání multimediálních zpráv, které obsahují texty, zvuky, fotky a videoklipy. MMS zprávy lze posílat z mobilu na mobil, z mobilu na e-mail či obráceně.

Mobilní telefon

vynalezený Andrewem Folsomem, je zařízení, které funguje jako normální telefon, ale s tím rozdílem, že je přenosný. K tomu obsahuje ještě řadu jiných funkcí. Můžete posílat SMS a MMS, díky připojení na Internet můžete mít přístup ke svému emailu, můžete posílat fotky a videa.

Moblog (mobile blog)

je forma blogu, při které se využívá mobilního telefonu. Moderace - je proces eliminace nebo zmenšování extrémů. Moderátor může na internetové adrese odstranit nevhodné příspěvky z webových stránek, fóra nebo IRC.

Moderátor

je osoba, která má zvláštní pravomoci v rámci internetového fóra. Může odvést diskuzi do jiné části fóra, uzavřít diskuzi, odpovídat na otázky, atd.

Mortgage Mail/Hypotékový mail

jeden z nejrychleji rostoucích kategorií spamu. Maily se spamem jsou vydávány "Předními tvůrci", kteří prodávají informace, které dostanou z emailů se spamem, velmi dobře známým věřitelům jako Ameriquest a Quicken loans atd. Tyto společnosti nemají ponětí o jejich původu, ale často koupí "horkou stopu" až za 80 dolarů.

Mousetrap

Mousetrap/past na myši je java-script, který ztěžuje opuštění webové stránky. Když čtenář zkusí odejít, objeví se okénko, které ho vrátí zpět na stránku a brání mu v kliknutí na tlačítko "Zpět" z webové stránky. Často se používá, když je zadavatel reklamy placen za osobu, která klikne na klientskou webovou stránku.

MP3

je formát ztrátové komprese zvukových souborů, založený na kompresním algoritmu MPEG. Při zachování vysoké kvality umožňuje zmenšit velikost hudebních souborů v CD kvalitě přibližně na jednu desetinu, u mluveného slova má ale výrazně horší výsledky.

MSN (Microsoft network)

je kolekce internetových služeb společnosti Microsoft. Původně bylo MSN spuštěno v roce 1995 (Windows 95). Od té doby se rozsah poskytovaných služeb zmnohonásobil. První poskytovanou službou byla e-mailová schránka.

MySpace

je americký server, který není pouze obyčejnou seznamkou. Sdružuje lidi stejných zájmů a poskytuje možnost komunikace s některými celebritami. Kromě klasických profilů se zde setkáváme i s profilů hudebníků z celého světa, filmařů a herců. Na server je možno nahrávat neomezené množství fotografií a videí, u kterých není vyžadována autorizace moderátorem.

nahoru

N

Napodobitel

je jedinec, který kopíruje jednání nebo chování jiného člověka z různých důvodů (zisk výhod, peněz, atd.). v počítačové sféře se hovoří o zlodějích identity.

Navigace

je název pro postupy, jimiž může uživatel kdekoliv na světě stanovit svou polohu. Navigace může být prováděna několika způsoby (např. pomocí systémů jako např. GPS, atd.)

Nekrofilie

sexuální náklonnost nebo pociťování sexuálního uspokojení zaměřené na zemřelé osoby.

Nelegální obsah

obsah internetových stránek, který je podle legislativy daného státu protiprávní. Nejčastější typy takového obsahu zahrnují obrázky sexuálního zneužívání dětí, protiprávní aktivity na chatu (např. grooming – lákání na schůzku) nebo publikování materiálů nenávistného nebo xenofobního charakteru.

Net

zkratka slova „internet“.

Netiketa

pravidla slušného chování při komunikaci na internetu.

Nevhodný obsah

obsah, který může negativně ovlivnit vývoj a výchovu dětí nebo na nich může zanechat trvalé psychické následky. Jedná se například o cyberbullying, cyberstalking nebo flaming.

Nevyžádaná pošta

identické zprávy posílané najednou na e-mailové adresy mnoha lidí, kteří o ně nemají zájem. Vzhledem k tomu, že internet je veřejný prostor, neexistuje v podstatě žádný způsob, jak uživatele před nevyžádanou poštou chránit, stejně jako je nemožné zcela odfiltrovat spamy.

Newsletters (Zpravodaj)

je jednoduchá forma novin nebo informačního letáku, který komunikuje s cílovou skupinou. Zpravodaje jsou většinou legitimní, přicházející od služby, o které si uživatel nemusí být jist, že informace dostávat chtěl a dal k tomu souhlas. Uživatel se může odhlásit ze Zpravodaje bez jakýchkoliv problémů.

Nezákonný obsah

obsah, který je vymezen zákonem. Jedná se především o problematiku s dětským prvkem – dětskou pornografii, nelegální sexuální praktiky, nabídky dětské prostituce a sdružování pedofilních zájmů.

Nigerian Scam

také známý jako Scam 419. Dostanete-li email, který vypadá, že je od Nigerijského úředníka, žádající vás o pomoc, abyste mu poslal peníze. Je to druh spamu , který by vás v nejhorším případě mohl dokonce zabít. V nejlepším případě, pokud upadnete do této léčky, ztratíte "pouze" nějaké peníze.

NSCPP

je charitativní organizace působící ve Velké Británii, která se snaží zabránit násilnostem na dětech nebo zneužívání dětí.

nahoru

O

Obsah webu

je textový, visuální nebo sluchový obsah, který je možný vidět (popř. slyšet) na určité webové stránce. Může zahrnovat text, obrázky, zvuky, videa nebo animace.

Ochrana soukromí

soubor nastavitelných vlastností systému, které se nastavují individuálně pro každý účet. Uživatel má možnost určit si míru ochrany svého soukromí a zajistit si ochranu před odhalením osobních údajů, cookies, apod.

Odkaz

prvek odkazující na soubor dostupný na internetu (webovou stránku, textový dokument, obrázek, apod.). Kliknutím na odkaz se načte nová stránka nebo nová internetová adresa. Textové odkazy jsou obvykle zobrazovány modrým písmem a podtrženy, ale toto formátování není závazné. Jako odkazy na jiné webové stránky se také často používají obrázky.

Online

termín online je používán v souvislosti s počítačovou technologií. V českém překladu bývá také často používán výraz „být připojen“ (např. k Internetu).

Opt-in

je proces, kdy souhlasíte s tím, že dostanete email od odesílatele - zpravodaj, informace atd. Toto se obvykle děje, když si objednáváte nějaké služby, zpravodajství nebo produkt. V některých případech double opt-in, musíte potvrdit předplatné z ověřeného emailu.

Opt-out

proces, kdy se odhlašujete emailem ze služby nebo už nechcete v budoucnu dostávat emaily od odesílatele. Legitimní emailový obchodníci nebo zpravodajské služby mají velmi snadný systém opt-out.

Osobní údaje

jakékoli informace, které lze přiřadit určité osobě. Při shromažďování, zpracovávání a přechovávání osobních dat je vždy nutno přesně definovat účel.

Outing

veřejné oznámení něčí homosexuální orientace bez souhlasu nebo proti vůli této osoby.

nahoru

P

P2P

sítě P2P (z anglického peer-to-peer) umožňují připojeným uživatelům sdílet data, a to jejich nahráváním nebo stahováním – viz definice těchto pojmů. Jedná se pouze o jeden ze způsobů sdílení dat na internetu. Pozor! Některé způsoby sdílení souborů jsou protiprávní.

Paměť

je kapacita zařízení, která je schopná přijmou a uchovat data.

Paměťové zařízení

je zařízení schopné ukládat data. Tento termín je používán, nejen pokud mluvíme o paměti počítače, ale i o disku, atd.

Parental Control

jinak takzvaná Rodičovská kontrola je způsob, jakým mohou rodiče sledovat chování dítěte (při práci na počítači, hraní her, sledování televize) a omezit jeho aktivity.

Patch

označuje doplněk programu (tj. operačního systému, aplikace či počítačové hry), který opravuje předchozí chyby softwaru, nebo přináší nějaké nové funkce a vylepšení. Patche se mohou stahovat automaticky nebo manuálně, a většinou se označují verzí (pokud má původní program verzi 1.0, patch ji může zvýšit třeba na 1.1). Pro označení patch se alternativně se používají také názvy update, oprava, záplata či aktualizace.

PDA (Personal digital assistent)

je kapesní počítač, který je též známy pod názvem počítač do dlaně. Tyto počítače mají mnoho způsobů využití: obsahují kalkulačku, hodiny, kalendář, mají přístup na Internet, tím pádem může uživatel přijímat a posílat emaily, může být také použit k nahrávání videí, k hraní her, atd.

Pedofilie

sexuální náklonnost zaměřená na děti či mladistvé.

Peer to peer

je označení architektury počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví uživatelé. Dnes se označení Peer to peer vztahuje hlavně na výměnné sítě, prostřednictvím kterých si mnoho uživatelů může vyměňovat data. Sdílení souborů je ovšem ale velmi často využíváno v rozporu se zákonem (viz např. nelegální sdílení hudby nebo filmů).

Pharming

představuje škodlivější verzi phishingu. Jedná se o útok přímo na DNS server, tedy na server sloužící k překladu IP adres na doménová jména. Vyšší nebezpečnost tohoto typu útoku spočívá v tom, že pokud se útočníkovi podaří změnit záznam DNS serveru, adresa na kterou je oběť přesměrována není podvržena, ale jedná se, podle počítače, o skutečnou adresu například bankovní instituce. Tato stránka pak slouží k získání identifikačních a důvěrných informací stejně jako u phishingového útoku.

Phishing

vychází ze slova “fishing”. Je to rozesílání podvodných zpráv (nejčastěji e-mailů), které se tváří jako zprávy od banky, správce sítě atd. Cílem zprávy je pod nějakou záminkou získat od příjemce zprávy jeho citlivé údaje, například čísla kreditních karet, bankovních účtů, přístupových hesel atd.

PIN

je akronym z anglického spojení slov personal identification number (osobní identifikační číslo). Jedná se o jedinečný identifikátor, pomocí kterého je možné se autorizovat např. platební karty, mobilní telefony, vstupní kódy, atd. Nejčastěji se jedná o čtyřmístné číslo (mobilní telefony, kreditní karty), které se musí zadat při zapnutí předmětu a bez jeho znalosti není možné tento předmět použít. v rámci ochrany majitele je většinou systém vybaven určitým počtem možností, které je možno zadat, než dojde k zablokování.

Počítačová hra

je interaktivní program, který svému uživateli (hráči) přináší zábavu, napětí a obecně zpestření volného času. Hry se dělí na mnoho skupin a žánrů, jako jsou akční hry, strategie, adventury apod. Herní průmysl prožil v posledních dvou dekádách obrovský vzestup, a v současné době může směle konkurovat například filmovému průmyslu. Ovšem vzhledem k tomu, že např. akční hry nepatří do rukou malým dětem, vznikly také tzv. ratingové (hodnotící) systémy: především ESRB a PEGI.

Počítačová síť

je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv.

Počítačový software

termín počítačový software se používá pro označení souboru počítačových programů, postupů a dokumentace, které vykonávají určité úkoly související s chodem počítače. Obsahuje sekvenci instrukcí, které jsou vykonávány procesorem počítače.

Počítačový soubor

se v informatice myslí pojmenovaná kolekce dat uložená na nějakém datovém médiu (pevný disk, disketa, CD). Každý soubor má svůj název, délku a případně další atributy požadované operačním systémem.

Počítačový virus

je program, který dokáže sám sebe zkopírovat a infikovat počítač, aniž by to uživatel zjistil. Pojem počítačový virus je hojně používán, ale není zcela správný, protože kromě virů existují i jiné programy ohrožující počítač, jako jsou například programy malware (určené ke vniknutí do počítačového systému a jeho poškození). Viry mohou být šířeny z jednoho počítače na druhý, pokud se jejich hostitel dostane do kontaktu s jiným, neinfikovaným počítačem například prostřednictvím Internetu nebo vyměnitelného média jako jsou CD, disketa nebo flash disk. Zatímco některé viry mohou být cíleně ničivé (mazání souborů na disku), jiné viry mohou být jen obtěžující.

Podcast/podcasting

Slovo podcast označuje sérii zvukových (či audiovizuálních) souborů, které vycházejí jako seriál na dané téma, a je možné je pravidelně stahovat z webových stránek, nebo prostřednictvím RSS. Podcasty mohou být zpravodajské, výukové nebo třeba hudební. Důležité ale je, že oproti např. rádiu či televizi se jedná o obsah, který si vybírají sami uživatelé. To ostatně naznačují i první tři písmena slova podcast (pod = „personal on demand“).

Podvod

zneužití cizí důvěry či nevědomost za účelem vlastního obohacení.

Pop-up

Pop-up označuje metodu zobrazování např. systémových zpráv nebo reklamních bannerů. V praxi to znamená, že reklama nebo systémová informace „vyskočí“ na obrazovku tak, aby byla hned na očích (tedy zakryje všechno ostatní pod sebou). U systémových záležitostí se jedná o vítaný prvek, ale na internetu princip pop-up využívají zejména reklamy, což uživatele většinou zdržuje a obtěžuje. Existují ovšem i různé prográmky (tzv. „pop-up blocker“), které vyskakování nových oken zabraňují.

Porn Spam

jedna z nejvíce obtěžujících kategorií spamu. Tento typ spamu dělá reklamu jakémukoliv druhu pornografického materiálu. Je čím dál tím agresivnější a často mění formu a postupy, často z důvodu nalákání k návštěvě jejich stránek. Pornografie – znázornění lidského těla či sexuálního chování za účelem podněcování sexuálního pudu.

Port

je rozhraní na počítači, které se používá k připojení jiného zařízení. Porty mohou být interní nebo externí. Interní porty umožňují připojení k disku, jednotce nebo síti, zatímco externí porty slouží k připojování periferních přístrojů, jako je například tiskárna nebo klávesnice.

Post či posting

je vstup uživatele do blogu , internetového fóra, e-mailu nebo Usenetu.

Privacy settings

v širším slova smyslu znamená Privacy settings soukromí, osobní oblast jednotlivce nebo skupiny (například rodiny). Zahrnuje schopnost či právo zadržovat informace o sobě, ale také hmotný a myšlenkový prostor subjektu.

Profil

osobní údaje uživatele uváděné v sociálních sítích, systémech pro rychlou výměnu zpráv, systémech pro online chatování, internetových hrách, apod. Profily mohou být veřejné nebo soukromé a uživatel je může upravovat tak, aby jej co nejlépe reprezentovaly ve virtuálním prostoru.

Prohlížeč

prohlížeč (neboli browser) je aplikace, která uživateli umožňuje prohlížení internetu (resp. webu). Jednoduše řečeno, prohlížeč je v podstatě okno do kyberprostoru, ve kterém se zobrazují jednotlivé webové stránky, a které uživateli umožňuje interakci s těmito stránkami (např. vyplňování formulářů, práce s obrázky, hraní jednoduchých her atd.). Prohlížečů existuje celá řada, a mezi ty nejznámější patří Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, či Google Chome.

Prostituce

poskytování sexuálních služeb za úplatu nebo jinou protihodnotu.

Přezdívka

používají se rovněž termíny „uživatelské jméno“ nebo „nick“. Přezdívka je jméno, které si uživatel při využívání internetové služby sám zvolí k označení své osoby. Pod tímto jménem bývá uživatel zanesen v seznamech kontaktů, diskusních skupinách, apod. Pokud si zvolíte vhodnou přezdívku, můžete si na internetu zachovat anonymitu.

Přílohy

je složka, která je poslána spolu s emailovou zprávou. Např. pokud chcete přiložit k odchozímu emailu nějakou složku. Dávejte si na přílohy pozor. Přílohy mohou obsahovat zákeřné programy, jako viry a a Trojské koně. Pokud od někoho, koho neznáte, obdržíte přílohu, riskujete, že by to mohl být vir nebo Trojský kůň, který se aktivuje ve chvíli , kdy na něj kliknete!

nahoru

R

Radiová frekvence

je frekvence s vysokým stupněm oscilace v rozpětí 3 kHz až 300 GHz.

Rasa

termín se používá pro označení určité skupiny lidí nebo jiných tvorů se stejnými charakteristickými znaky (barva kůže, stavby lebky, atd.)

Ratware

hromadný mailing virus a emailový software používaný rozesílateli spamu, koncipovaný tak, aby rozeslal co nejvíce emailů v co nejkratší době.

Reference

v programování pojem reference znamená odkaz na proměnnou nebo instanci objektu. Reference je na rozdíl od ukazatele abstraktnější a navenek neobsahuje žádnou informaci o uložení objektu v paměti.

Robot

je program, který je navržený tak, aby automaticky vyšel ven a objevoval Internet k nejrůznějším účelům. Říká se mu také červ nebo plazivec/ webový plazivec, pavouci, červi, a může být využíván k obému: k vytvoření rejstříku obsahu na Internetu, tak jako to dělají Google crawlers /plazivci, nebo ke shromažďování jiných druhů informací jako třeba emailové adresy.

Roaming

když se svým mobilním telefonem „touláte“ po různých státech, můžete ho díky roamingu nadále používat. Roaming je umožněn spoluprací mobilních operátorů z různých zemí. Za to se ovšem musí také platit. Proto jsou hovory a SMS zprávy ze zahraničí drahé. Také pokud je Vám do zahraničí voláno, musíte za to zaplatit.

RSS

je rodina XML formátů určených pro čtení novinek na webových stránkách a obecněji syndikaci obsahu. Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj. Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často. Původně tento formát sloužil pouze k předávání aktuálních novinek mezi jednotlivými servery, které takto velmi jednoduše mohly odkazovat na aktuální články na jiných serverech. RSS formát poskytuje obsah celého článku, příp. jeho část, odkaz na původní článek a také jiná metadata.

nahoru

Ř

Řetězový dopis

je dopis, který je poslán postupně několika lidem. Tyto dopisy často obsahují přátelské pozdravy nebo také příšerné hrozby, co se vám stane, pokud neuděláte to, o co vás Řetězový dopis žádá, nutící často lidi, aby poslali mail "jen k ujištění", že se nic zlého nestane. Toto není spam v jeho ryzí podobě, ale mnoha lidmi je za spam považován.

nahoru

S

Scam

podvodný e-mail vyzývající adresáta k poskytnutí osobních údajů pod záminkou snadného získání peněz. Osobní údaje jsou poté zneužity k praní špinavých peněz. Adresát může být také přímo vyzván k otevření účtu, přes který poté za odměnu přeposílá finanční obnosy na jiné účty, čímž dochází k maskování finančních toků ve snaze zakrýt skutečný zdroj peněz, které pocházejí z trestné činnosti.

Sdílení fotografií

je publikace a přesun uživatelových fotografií online z důvodu, aby je mohly zhlédnout i jiní uživatelé. První sdílení fotografií začalo v 90. letech, ale rozšířilo se až po roce 2000.

Sdílení souborů

využívá model peer-to-peer, kde jsou soubory uloženy a poskytovány uživatelskými počítači. Většina uživatelů podílejících se na sdílení souborů na Internetu může složky jak nahrávat, tak i stahovat.

Sebepoškozování

znamená poranění či poškození vlastního těla bez sebevražedného úmyslu.

Second life

Second Life je simulace virtuálního světa. Registrovaní uživatelé se pohybují ve virtuálním 3D prostředí (prostřednictvím svých avatarů), a mohou zde dělat téměř všechno možné: komunikovat s ostatními uživateli, cestovat, vyrábět, nakupovat či prodávat předměty, a mnoho dalšího. Jak už název Second Life napovídá, cílem bylo vytvořit něco jako „druhý život“ (tedy nikoliv jen počítačovou hru). Významným prvkem Second Life je fungující ekonomika, která je propojená s reálným světem: virtuální měnu (tzv. „Linden dolary“) je totiž možné směňovat za USD či Eura, a naopak.

Server

Server je v podstatě počítač, který v rámci internetové komunikace obsluhuje jiné počítače. Jedná se o nedílnou součást tzv. „klient-server“ architektury: když se uživatelé (neboli klienti) chtějí podívat na nějaké stránky, musejí komunikovat právě s jedním nebo více servery. Na některých serverech je uložený samotný obsah webových stránek (zdrojový kód, obrázky nebo třeba databáze), a jiné servery zajišťují a doplňují komunikaci (např. proxy server či DNS).

Servis sociálních sítí

využívá softwary k vytvoření sociálních sítí na Internetu, které jsou určeny pro skupiny lidí se stejnými zájmy. Většina těchto servisů zprostředkovává pro uživatele různé druhy interakcí, jako jsou např. chaty, messaging, emaily, videa, voice chaty, blogy, diskusní skupiny atd. Různé sociální sítě využívají denně miliony lidí, a proto tyto sítě hrají důležitou roli v dnešní společnosti. Servisy sociálních sítí jsou např. v Evropě Bebo, MySpace, nebo Facebook v Severní Americe.

Sexualita

lidská sexualita je soubor sexuálních zkušeností a chování.

SIM karta

je to karta s čipem, pomocí níž se uživatel identifikuje v mobilní síti. Na SIM kartu lze ukládat různá data – např. adresář či SMS zprávy. SIM karta je chráněná pomocí PIN.

Smartphone

Jsou to mobilní telefony nejnovější generace, s nimiž lze nejen telefonovat, ale také pořizovat fotky, poslouchat hudbu, surfovat na internetu, atd. Výraz „smartphone“ lze přibližně přeložit jako „chytrý telefon“.

SMS (Short Message Service)

jsou textové zprávy, odesílané a přijímané přes mobilní telefon. Jedna SMS zpráva může obsahovat maximálně 160 znaků. Jestliže mobilní telefon disponuje funkcí „dlouhá SMS“, tak se krátké sdělení s více než 160 znaky při odeslání rozdělí na jednotlivé zprávy a při příjmu opět spojí. SMS je také základem mnoha telematických služeb.

Snímek obrazovky

je obraz, který počítač nahraje a zobrazí na monitoru. Jedná se o zkopírování aktuální podoby obrazovky a její uložení v paměti počítače nebo i následný záznam na pevný disk v podobě grafického souboru.

Sociální síť

sociální sítě jsou webové služby a portály, které svým uživatelům umožňují vzájemnou komunikaci a interakci. Uživatelé se zde mohou zaregistrovat, vyplnit si své uživatelské profily, a následně mohou např. diskutovat, chatovat, psát si blogy, sdílet fotografie, a podobně. Jak už název napovídá, klíčové jsou vztahy a vazby – tedy vytváření „sítí“ mezi přáteli, kolegy, zájmovými skupinami atd. Mezi nejznámější sociální sítě patří Facebook a MySpace, u nás pak Lidé a Líbímseti.

Software package

je výraz používaný v objektově orientovaném programování a znamená skupiny nebo třídu programu.

Softwarový design

je proces řešení problémů a plánování softwarových řešení. Spam – spam obecně označuje veškerou nevyžádanou elektronickou poštu. Může se jednat o obtěžující reklamní sdělení (navštivte, přečtěte si, kupte si), nebo třeba přímo o škodlivé či podvodné zprávy (např. soubory nakažené viry nebo phishing lákající z uživatelů jejich hesla k účtům). K zajištění ochrany počítače je třeba mít nainstalovaný antivirus; nicméně stejně tak důležité je chovat se na internetu rozumně, a neotevírat například neznámé soubory, nenavštěvovat podezřelé odkazy apod.

Soukromí

schopnost uživatele nebo skupiny rozhodovat o přenosu informací o své osobě a zveřejňovat pouze některé z nich. Soukromí je někdy úzce spojeno s anonymitou, tedy přáním uživatele zůstat na internetu nepoznán.

Spambait /návnada

neplatné emailové adresy, které jsou schválně umístěny na webové stránce s očekáváním, že je uloví spambot a kontaminují tak jejich tvorbu a zničí tak spammerům business. Je dokonce možné umístit i elementy, které lapají spambots do smyček, nebo generovat obrovské množství neplatných emailových adres, které by zaskočily spammery ještě více.

Spambot

je to počítačový program, který je navržen tak, aby navštěvoval "prolézal" náhodné webové stránky a diskusní internetové stránky, zatímco sbírá a "sklízí" všechno, co vypadá jako platná emailová adresa, aby ji přidali na spam seznam.

Spamfilter

je software, který filtruje všechny příchozí emaily a třídí je na normální emaily a ty, které obsahují nebo vypadají jako spam. Spamfiltery mohou být rozmístěny na síti, kde bude spam zadržen před tím než si je stáhnete

Spammer

je člověk, který rozesílá spam

Spamnest

je to společnost nebo místo, kde se generuje a je umožněna produkce a rozesílání spamu.

Spam pasti/léčky

je to email, který existuje z jednoho jediného důvodu, a tím je lákat na spam.

Spamware

Spamware je jakýkoliv druh softwaru pro spammery ,např. roboti , pavouci, crawlers, sběratelé apod. a také software, který spammeři používají k rozesílání emailů.

Spider/pavouk

je to program navržený tak, aby prohledával Internet.

Spim

spam se neobjevuje pouze v emailech, ale také chvilkovým odesíláním zpráv jako ICQ, Messenger a Skype. Tento fenomén byl pojmenován This "Spim".

Spoofing

nastane tehdy, když spammer nebo scammer falšuje svůj vlastní původ nebo předstírá, že je někdo jiný, např. posláním emailu, kde je hlavička předělaná tak, aby vypadala, že je od někoho jiného, než ve skutečnosti opravdu je. Toto je často případ, kdy vám někdo pošle buď phishing emaily, které vypadají, že jsou od legitimního odesílatele, aby vás oklamaly.

Spyware

Spyware je druh škodlivého softwaru, který se zaměřuje na sledování (špionáž) napadeného počítače. Jakmile spyware úspěšně infikuje počítač, může sledovat aktivitu nic netušícího uživatele – například jaké webové stránky si prohlíží, s jakými pracuje soubory, nebo co přesně píše na klávesnici. Spyware tedy může zjistit i velmi citlivé údaje (např. přístupová hesla), a ty pak potají odeslat svému tvůrci. Na detekci a odstraňování škodlivých programů se používá například Ad-Aware či Spybot.

Stahování (downloading)

je termín užívaný pro popis transferu dat – v tomto případě jde o stažení dat.

Svobodný obsah

je výraz, který se užívá pro označení stránek s obsahem, jenž může být používán a rozšiřován jinými uživateli bez jakéhokoliv právního omezení. Svobodný obsah zahrnuje všechna volná díla. Jedná se např. o Wikipedii.

Synchronizace

je uvedení dějů do stejného chodu. Přinucení dané soustavy, aby vykonávala žádanou činnost v rytmu popudů přiváděných z vnějšku.

nahoru

T

Telefon s fotoaparátem

Telefon s fotoaparátem je mobilní telefon, který má vestavěný fotoaparát.

Terorismus

násilné, nepředvídatelné a na civilisty zaměřené akce se snahou dosáhnout politických nebo osobních cílů. Za terorismus je považována také pouhá hrozba tímto činem. Typickou teroristickou aktivitou jsou bombové útoky, vydírání, únosy osob nebo držení rukojmích.

Text messaging

je termín užívaný pro fakt zasílání krátkých textových zpráv z mobilního telefonu využitím Short Message Service – SMS. Tato služba je dostupná na většině mobilních telefonů a některých PDA. Zprávu lze posílat mezi mobilními telefony, jinými zařízeními, na pevné telefony nebo přes Internet. Délka zprávy je omezena na 160 znaků.

Trojský kůň

druh škodlivého programu (viru) umožňující útočníkovi převzít plnou nebo částečnou kontrolu nad napadeným počítačem. Takto infikovaný počítač pak může útočník využít k rozesílání spamu nebo jako úložiště pro nelegální nebo nevhodný obsah, a to vše bez vědomí majitele počítače.

nahoru

U

Upload

upload neboli nahrávání označuje proces, při kterém se nahrávají data z uživatelova počítače např. na webový server. K drobnému uploadu dochází i během obvyklé práce s internetem, protože webový prohlížeč neustále vysílá různé požadavky na cílové servery (na kterou doménu se chce připojit, jaká data potřebuje stáhnout, atd.). Uploadovat můžeme i konkrétní soubory – například nějaký dokument jako přílohu e-mailu, nebo třeba fotografie na nějakou webovou fotogalerii. Opakem uploadu je download neboli stahování.

URL (Uniform Resource Locator)

slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací na Internetu.

Usenet

je soubor elektronických diskusních skupin. Hierarchická struktura umožňuje uživatelům celosvětové sítě nalézt spoluuživatele se společnými zájmy. Uživatel - je jedinec, který používá počítačový systém. Kvůli vlastní identitě má uživatel vlastní účet (uživatelský účet) a uživatelské jméno.

Uživatelské jméno

je operační text, který odkazuje na jedince používající určitý počítač. Uživatelé se mohou identifikovat z důvodu kontroly a bezpečnosti. Kvůli identifikaci má každý uživatel svůj účet, své uživatelské jméno a v mnoha případech i heslo.

nahoru

V

Vertikální Spam

je spam obsahující obrovské množství vzkazů poslaných na jedinou diskusní internetovou stránku, buď omylem nebo od nováčka, nebo s vědomým úmyslem přerušit tuto diskusní stránku. Také znám jako Flooding (Zatopení).

Videoblogging/vlogging

je forma blogů využívající video. Položky jsou pravidelně vytvářeny a často kombinují začleněné video s textem, obrazy nebo jinými metadaty. Videotelefonování - je rozšíření klasického telefonování o obrazovou složku. S videotelefonií se můžeme setkat zejména ve dvou případech: u telefonů (některé obsahují miniaturní kameru, takže se volající mohou vidět) a při komunikaci přes počítač. Videohovory přes počítač jsou mnohem častější, protože jsou kvalitnější, levnější (často zcela zdarma) a mohou probíhat v soukromí. Nejrozšířenější aplikací pro internetové telefonování a videokomunikaci je Skype. Pokud spolu současně komunikuje více lidí najednou, hovoříme o videokonferenci.

Virtuální šikana/šikana na internetu

šikana prováděná prostřednictvím elektronických médií, obvykle systému pro instant messaging a zasílání e-mailů. Může se jednat o opakované ubližování, výhrůžky nebo sexistické či hanlivé poznámky. Organizátoři internetové šikany mohou zveřejňovat soukromé informace svých obětí nebo na sebe dokonce brát jejich indentitu a jejich jménem publikovat určité materiály s cílem oběti očernit či zesměšnit.

Virus

virus je škodlivý počítačový program, který dokáže sám sebe kopírovat a šířit se do dalších počítačů (chová se tedy podobně jako virus nějaké skutečné nemoci). Existuje celá řada různých virů, a většina z nich může být velice nebezpečná – některé mohou například smazat nebo zničit soubory v počítači, jiné mohou svému tvůrci odeslat citlivá data uživatele (například hesla nebo dokumenty), a jiné mohou nakažený počítač přímo ovládat (a třeba rozesílat viry dalším lidem).

Virus Mail

je email obsahující část softwaru navrženého tak, aby se sám kopíroval a roztahoval se z počítače do počítače. Samozřejmě bez toho, aby o tom uživatel věděl. Viry mohou být velmi ničivé, ale mohou být také použity ke shromažďování informací, které jsou pak zneužity spammery, např. emailové adresy atd.

Voice over Internet Protocol (VoIP)

technologie, která po stažení klientského softwaru umožňuje uživatelům využívat internet k hlasové komunikaci. Takové hovory jsou často zdarma pro uživatele, kteří spolu komunikují přes stejného VoIP klienta (například Skype, Voicebuster). Tyto softwary obvykle umožňují také chatování a sdílení souborů.

Vyhledávač

je webová aplikace, která uživateli umožňuje vyhledávat informace, webové stránky nebo dokumenty. Typickým příkladem je vyhledávač Google, který je v této oblasti již několik let celosvětovou jedničkou. Do vyhledavače se píší jednotlivá slova (např. „bezpečnější internet“), a na základě toho vyhledavač vyhledá odpovídající stránky (např. stránky saferinternet.cz, nebo třeba nějakou reportáž o bezpečnosti dětí na internetu). Aby mohl vyhledavač správně pracovat, musí vědět, co se kde nachází: vyhledavače proto zkoumají a indexují miliony a miliony stránek každý den.

nahoru

W

Walled garden

je funkce na Internetu, která prohledává okolí, aby kontrolovala informace a webové stránky, kam mají uživatelé přístup. Tato metoda je používaná ISP. Příkladem stránky, který užívá funkci walled garden je America Online.

WAP (Wireless Aplication Protocol)

je aplikace užívající bezdrátovou komunikaci, aby umožnila přístup na Internet z mobilního telefonu nebo PDA. Běžně využívaný je přístup na email z mobilního telefonu, sledování cen akcií, sportovní výsledky, zprávy a stahování hudby. V Evropě (ani Americe) se technologie ovšem příliš neprosadila, protože byla poměrně nákladná, pomalá a nepříliš kvalitní. V současné době se WAP nepoužívá zejména proto, že telefony bývají vybavené už normálním přístupem na internet (pomocí Wi-Fi či GPRS).

Web 2.0

je nový trend využití technologie webových stránek a internetového designu, který se zaměřuje na podporu vytváření, sdílení informací a hlavně spolupráci mezi jednotlivými uživateli. To vede k vytváření komunit na Internetu (např. sociální sítě, wiki, blog, atd.).

Web bug/štěnice

jsou metody spammerů k validování emailových adres. Je to malá grafika zadaná do spam emailu, která zpraví spammera o tom, kdy je zpráva přečtena nebo je do ní nahlédnuto. To je také důvod proř doporučujeme, abyste deaktivovali funkci náhled ve vaší SPAM složce. Tak se nestane, že byste omylem otevřeli spam a potvrdili tak pravdivost svého emailu. Je také znám jako Bacon URL.

Web crawler (jiný název: spiders)

jsou programy, které automaticky a metodicky prohledávají www stránky. Mnoho stránek, hlavně se jedná o internetové vyhledávače, využívá tyto typy programů na aktualizaci svých databází.

Web feed

je označení pro datový formát používaný uživateli při časté aktualizaci obsahu.

Webhosting

je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru.Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu. Díky webhostingu si můžete své webové stránky umístit na Internet, aniž byste museli mít vlastní server. Poskytovatelé většinou u webhostingu abízí skriptovací technologie např. PHP, ASP, atd.

Weblog software

je skupina softwarů uzpůsobená hlavně pro vytváření a udržování weblogů.

Webové kamery (webky)

jsou malé kamery, jejichž obrazy mohou být přístupné prostřednictvím Internetu a díky tomu je záběr dostupný uživateli na počítači s přístupem na Internet kdekoliv na světě. Uživatel může častějším snímáním a odesíláním snímků vytvořit plynulý sled obrázků, které pak mohou být sledovány jako video.

Webová služba

je řešení pro umožnění komunikace a vyměňování informací mezi aplikacemi přes Internet.

Whitelist

je to seznam emailových adres , adres nebo domén, které jsou důvěryhodné a tudíž schváleny k předání, obcházejíc spam filtry.

Wi-Fi

Termín Wi-Fi označuje způsob bezdrátové komunikace. Počítače a notebooky se mohou díky wi-fi připojit k internetu i bez jakýchkoliv kabelů, a mohou komunikovat také s dalšími zařízeními vybavenými wi-fi (např. mobilními telefony, tiskárnami atd.). Název neoficiálně vychází ze slov „wireless fidelity“ (česky zhruba „bezdrátová spolehlivost“), jako analogie na známou zkratku Hi-Fi (high fidelity) označující kvalitu v oblasti zvuku.

Wiki

je software, který umožňuje registrovaným uživatelům nebo komukoliv jinému společně vytvářet, uspořádávat, uvádět odkazy a organizovat obsah internetové adresy. Nejznámější formou wiki je encyklopedie Wikipedie.

Wikipedie

je mezinárodní vícejazyčná univerzální encyklopedie, kterou vytvářejí sami uživatelé. Projekt odstartoval v roce 2001, a již od počátku se jedná o učebnicový příklad služby tzv. Webu 2.0. Uživatelé neustále generují nový obsah, a sdílejí mezi sebou informace a znalosti; nevýhodou této masové spolupráce je ale riziko nepřesností, a v některých případech i záměrného poškozování článků.Komunita je nicméně velice aktivní, a problémy dokáže poměrně rychle a efektivně řešit – odborná úroveň Wikipedie je proto na poměrně vysoké úrovni. Celkem již existuje přes dvě stě jazykových mutací, přičemž nejobsáhlejší je anglická verze, která obsahuje více než tři miliony článků.

Windowns Live Spaces

jedná se o platformu sociální sítě, která byla spuštěna v roce 2004 pod názvem MSN Space. Počet návštěvníků Windows Live Space se za měsíc odhaduje na 27 miliónů.

nahoru

X

Xenofobie

označuje mezilidskou nesnášenlivost vůči lidem z jiné země, která je ve většině případů založená na předsudcích.

nahoru

Y

Yahoo

je celosvětová internetová společnost. Byla založena studenty postgraduálního studia Stanfordské univerzity v lednu 1994. Sídlo společnosti je Sunnyvale v Kalifornii. V této síti je shlédnuto kolem 3,4 biliónů stránek denně a díky tomu patří Yahoo k nejnavštěvovanější webové stránce v USA. Yahoo nabízí produkty jako Yahoo News (portál zpráv), Yahoo!Finance, Yahoo!Games (hry), Yahoo!Music (hudbu), atd. Navíc 31. března 2008 byl spuštěn portál Yahoo!Shine určený ženám mezi 25 - 54 lety, který poskytuje informace např. o módě, sexu, partnerských vztazích, bydlení i astrologie.

Youtube

je internetová stránka určená na sdílení videí, kde uživatelé mohou nahrávat, shlédnout a sdílet videoklipy. Neregistrovaní uživatelé mohou na stránce YouTube shlédnout většinu videí, ale zaregistrovaní uživatelé mohou mimo to i nahrávat neomezené množství videoklipů. Některá videa s nevhodným obsahem jsou přístupná pro osoby starší 18 let. Nahrávání videí, ve kterých se vyskytují pornografie, nahota, urážky, týrání, komerční reklamy a nabádání k trestným činům je zakázáno. V současné době je na YouTube kolem 100 miliónů videí a kolem 4 miliónů uživatelských účtů.

nahoru

Z

Zloděj identity

je termín používaný pro podvodné jednání zahrnující krádež peněz nebo získání výhod tak, že jedinec předstírá, že je někdo jiný.

Zlý úmysl

je právní termín, kdy úmyslem jedné strany je zranit druhou stranu.

Zoofilie

druh sexuálního chování, který spočívá v pohlavním kontaktu se zvířetem.

nahoru

Více z této kategorie: « Kontakt
zpátky nahoru
Safer internet Bezpečně online
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd