Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Chatování nebo psaní e-mailů dnes zabírá většinu času, který děti a mladí tráví na internetu. Díky chatům a aplikacím instant messagingu (např. ICQ, Skype apod.) mají děti a dospívající široké možnosti komunikace s vrstevníky a mohou velice snadno navazovat kontakty s novými lidmi. Tyto nové formy komunikace obohacují jejich život, zároveň ale představují závažná a zatím podceňovaná rizika. Následující text vám přiblíží největší problémy a rizika související s chatováním.

Nadávky a urážky

Děti a teenageři jsou i v reálném životě hodně citliví na osobní nadávky nebo urážky. Podobné je to i při chatování: dětem nedělá dobře, když na internetu narazí na někoho, kdo přímo je osobně nebo někoho dalšího ponižuje a uráží. Mnozí uživatelé internetu díky pocitu anonymity rychle ztrácejí zábrany a původně nevinné vtipkování tak může snadno přerůst do hrubých, rasistických nebo např. sexistických urážek. Hlavně u menších dětí to pak může vyvolat nepříjemnou úzkost a strach. Někdy mohou být děti a teenageři prostřednictvím internetu nebo mobilu soustavně šikanovány např. spolužáky. Takovému chování se říká kybernetická šikana nebo kyberšikana.

Nevhodný obsah

I při chatování dochází k situacím, kdy dítě nebo teenager narazí na něco, co pro něj není vhodné. U některých uživatelů je diskutabilní už jejich přezdívka (např. „Cechy_Cechum“). I příspěvky v profilech uživatelů chatu mohou v některých dětech vzbuzovat stud nebo nejistotu. Někteří lidé totiž využívají své profily k šíření rasistických hesel nebo sexuálních narážek.
V chatovacích místnostech se často odkazuje i na externí odkazy na stránky s problematickým obsahem. Na dosah jednoho kliknutí myši jsou pak dětem dostupné např. erotické stránky, stránky extremistů apod.

Sexuální obtěžování

To je největší problém chatů a komunikátorů. Internet je obrazem reálného světa, kde se mohou pohybovat i lidé s pedofilními sklony. V chatech určených speciálně dětem a dospívajícím pak mají své oběti naservírované jako na stříbrném podnose. Starší účastníci chatů se dětí a teenagerů často dopodrobna vyptávají na jejich sexuální zážitky a představy a nezdráhají se je ani pobízet ke konkrétním sexuálním aktivitám.
Tímto sexuálním obtěžováním jsou nejčastěji postiženy mladé dívky. Mimo zorné pole ale nejsou ani chlapci.

Vyžadování sexuálně laděných fotografií nebo aktivit

Sexuální obtěžování často pokračuje konkrétními požadavky: pachatelé se často tvrdošíjně dožadují například posílání použitého spodního prádla nebo od dětí chtějí odvážné fotografie. Často se dětí a teenagerů ptají, jestli už jsou připraveny na telefonní sex („TS“), kybernetický sex („CS“) nebo jestli mají chuť na virtuální setkání po internetu, kdy by prostřednictvím webcamery s pachatelem sdíleli sexuální aktivity. Takové požadavky mohou přijít i bez předchozího sexuálního obtěžování, po naprosto neškodném rozhovoru.

Obtěžování prostřednictvím mobilního telefonu, e-mailu nebo v soukromých chatech

Přibližně každý třetí dospívající byl někdy při chatování dotazován na své skutečné jméno, adresu nebo telefonní číslo. Hlavně mladší děti při chatování velice rychle ztrácejí zábrany a takovým požadavkům často vyhoví. Mírnějším důsledkem takového chování bývá posílání spamů, virů nebo pornografických textů a obrázků do e-mailové schránky nebo na mobil. Některé děti ale hovoří i o dlouhodobém obtěžování e-mailem nebo telefonem, v nejhorším případě pak sdělení osobních informací může vést k přímému sexuálnímu zneužití.

Obtěžování v soukromém chatu

Běžné chaty se dělí do tzv. chatovacích místností, kde obvykle komunikuje více uživatelů najednou. V těchto veřejných chatech se mohou děti a teenageři setkat s někým, kdo si s nimi chce povídat jen v režimu „šeptání“ (kdy je komunikace mezi dvěma partnery viditelná jen jim), popřípadě se od nich snaží získat kontakt na některou z aplikací instant messagingu, kterou mají děti nainstalovanou přímo ve svém počítači. Uživatelé s pedofilními sklony se tak snaží se svou obětí mluvit v prostředí, kde nejsou žádní další uživatelé ani jiná kontrola.

Přímé sexuální zneužití

Děti a teenageři v chatu snadno navazují nová přátelství a přirozeně chtějí svého kamaráda poznat i osobně. Setkání mimo prostor chatu ale představuje závažné riziko. Trpké zklamání, které je přitom čeká, je přitom tím nejmenším nebezpečím (například když se místo třináctileté kamarádky setkají se sedmnáctiletým mladíkem nebo když si se svým chatovacím kamarádem nemají v reálu co říct). Naopak tím nejhorším scénářem může být pedofilní sexuální útok, i když jde zatím zpravidla jen o řídké případy. Pachatel přitom může až do osobního setkání skrývat svou identitu. Navázání kontaktu s obětí se obvykle odehrává v následujících krocích:

  1. Pachatel se snaží získat důvěru své potenciální oběti a cíleně se pokouší vypátrat její jméno a adresu.
  2. Přes telefon a SMS se pachatel snaží získat jistotu, že má opravdu co do činění s dítětem. Zároveň tak hodnotí svoje šance na úspěch.
  3. Pachatel si s dítětem domluví schůzku na místě, které je pro dítě atraktivní, např. ZOO, koupaliště apod.


Nikde není psáno, že právě vaše dítě se při chatování nutně musí s popsanými situacemi setkat. Alespoň minimální zkušenost s obtěžováním ale popisuje přibližně polovina dětí a teenagerů, kteří pravidelně chatují. Je proto dobré snažit se problémům předcházet. Žádný dospělý ale nemůže svému dítěti neustále hledět přes rameno a zákazy nic nevyřeší. Nejlepší cestou je proto preventivní poučení dětí. Se svým dítětem proto mluvte o možných nebezpečích chatu a hlavně mu vysvětlete, jak se má v konkrétních případech zachovat. Buďte svému dítěti důvěrníkem! Jak přispět k bezpečí vašeho dítěte v chatu, se dočtete zde.

Více z této kategorie: Rizika chatu - jak na ně »
zpátky nahoru
NCBI Bezpečně online
Our website is protected by DMC Firewall!