Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Z nového průzkumu Eurobarometr vyplývá, že uživatele internetu velmi znepokojuje kybernetická bezpečnost: 89 % z nich se na internetu vyhýbá zveřejňování svých osobních údajů a 74 % souhlasí s tím, že se v loňském roce zvýšilo riziko, že se stanou obětí kyberkriminality.

12 % uživatelů internetu z celé EU se již na internetu setkalo s podvodem a 8 % se stalo obětí zneužití totožnosti. Přesto si 53 % respondentů v loňském roce nezměnilo žádné ze svých internetových hesel.

Vzhledem k tomu, že roste počet lidí, kteří využívají všech výhod internetu a digitálních technologií, nepřekvapí, že se v první řadě obáváme o bezpečnost osobních údajů a internetových plateb. Překvapivé je spíše to, že pouhá polovina Evropanů se účinně chrání před kyberkriminalitou,“ uvedla v souvislosti s průzkumem Cecilia Malmströmová, evropská komisařka pro vnitřní věci.

V průzkumu bylo dotázáno téměř 27 000 osob ze všech členských států EU. Ukázalo se, že existuje silná vazba mezi informovaností o rizicích kyberkriminality a pocitem bezpečnosti na internetu. Většina těch, kdo mají důvěru v elektronické bankovnictví nebo nákupy po internetu, se zároveň považuje za dobře informované v otázkách kyberkriminality.
Pachatelé kyberkriminality nesmí narušovat způsob, jakým internet využíváme. Čím lépe známe rizika a prostředky, jak se chránit, tím více si můžeme svůj pohyb po internetu užívat,“ uvedla Cecilia Malmströmová.
Mezi další hlavní zjištění průzkumu patří:

  • 53 % uživatelů internetu uvádí, že na internetu kupují zboží nebo služby, 52 % využívá sociální sítě, 48 % využívá internetové bankovnictví a 20 % na internetu prodává zboží nebo služby,
  • 29 % nemá velkou důvěru ve svou schopnost používat internet pro elektronické bankovnictví nebo nákupy,
  • 59 % uživatelů má pocit, že nejsou dobře informováni o rizicích kyberkriminality,
  • 40 % uživatelů znepokojuje možnost, že by někdo mohl odcizit nebo zneužít jejich osobní údaje, a 38 % se obává o bezpečnost internetových plateb.

V březnu tohoto roku Komise navrhla, aby bylo v roce 2013 vytvořeno Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3), jež pomůže chránit evropské občany a podniky před narůstajícími hrozbami kyberkriminality. Centrum by se mělo zabývat nezákonnou činností na internetu prováděnou organizovanými zločineckými skupinami, zejména útoky zaměřenými na elektronické bankovnictví a jiné finanční aktivity na internetu. Rovněž se bude snažit nalézt způsoby, jak lépe chránit profily na sociálních sítích před elektronickými útoky, a bude zajišťovat informace a analýzy pro vnitrostátní donucovací orgány. Tyto orgány tak budou moci pomáhat v boji proti zneužívání totožnosti na internetu, pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí a proti kybernetickým útokům poškozujícím kritickou evropskou infrastrukturu a informační systémy.

Centrum EC3 by mělo být zprovozněno v lednu příštího roku a jeho zřizování v sídle Europolu v Haagu zatím pokračuje úspěšně; zahrnuje výstavbu laboratoře pro kyberkriminalitu, vytvoření přibližně 30 míst na plný pracovní úvazek a navazování kontaktů s členskými státy, které centru přispějí svými odborníky. V posledních měsících také Europol významně zvýšil praktickou podporu vyšetřování kyberkriminality v členských státech. Jako součást budování centra jsou navazovány kontakty s vnitrostátními subjekty, zabývajícími se kyberkriminalitou v rámci donucovacích orgánů, a také se subjekty soukromého sektoru, působícími v oblasti kybernetické bezpečnosti a antivirové ochrany.

Bez ohledu na konkrétní opatření nastal čas, aby EU určila obecnou vizi, jak posílit bezpečnost v kybernetickém světě. V současné době připravují Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) celoevropskou strategii kybernetické bezpečnosti. Komplexní přístup ke kybernetické bezpečnosti si vyžádá účast veřejných orgánů, ale i soukromého sektoru, který vlastní a provozuje převážnou většinu kybernetické infrastruktury. Tato strategie se bude muset zabývat řadou politických oblastí, na něž mohou mít rizika a hrozby kybernetické bezpečnosti nepříznivý vliv. Bude zahrnovat opatření týkající se mimo jiné ochrany infrastruktury a kyberkriminality, jakož i vnějších aspektů, jako jsou úloha kyberprostoru v demokratických hnutích a budování kapacit ve třetích zemích.

zpátky nahoru
Safer internet Bezpečně online
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd