Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Kniha Bezpečnost dětí na internetu – Rádce zodpovědného rodiče

Společnost Albatros Media, a.s., ve svém nakladatelství Computer Press, ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu a předními odborníky v oboru, připravila vydání velmi významné knižní publikace, která nese název "Bezpečnost dětí na Internetu – Rádce zodpovědného rodiče" od autorů Lenky Eckertové a Daniela Dočekala. Tato publikace je ojedinělá v mnoha směrech a bude důležitým materiálem pro širokou veřejnost od rodičů až po pedagogické pracovníky a čtenářskou veřejnost, kterou problematika nebezpečí na Internetu zajímá. Kniha vyšla v únoru 2013, u příležitosti Dne bezpečnějšího Internetu, a bude podpořena velkou marketingovou kampaní v knihkupectvích, na Internetu i v jiných médiích. Dále bude publikace prostřednictvím Klubu mladých čtenářů prezentována na základních a středních školách v celé ČR.
 

Kniha vyšla 11. února 2013.

Obsah publikace se věnuje tématům, které postihují celou škálu problematiky bezpečného užívání online technologií a minimalizaci potenciálních rizik, na které uživatel v jeho prostředí může narazit. Témata jsou rozdělena do pěti základních skupin:

 1. Co se to tam vlastně děje (děti a dospělí v digitálním světě, na co na Internetu narazíte…).
 2. Riziková komunikace (komunikace s nevhodnými lidmi, kyberšikana a další elektronické ústrky).
 3. Rizikový obsah (pornografie, extremismus, násilí – týrání, sebepoškozování, sebevraždy).
 4. Informace a komerce (nákupy i jiné finanční transakce online, ovlivňování dětí komercí a reklamou, nekritické přejímání informací z Internetu).
 5. Právo, zdroje, doporučení (kam se obrátit v případě nesnází, povinnosti škol při podezření, že se dítěti děje újma).

Více informací o knize můžete také najít na stránkách vydavatele zde.

 

 

 

Další odborné materiály Národního centra bezpečnějšího internetu:

Číst dál...

Internetová poradna na Bezpečně online

Ochrana soukromí v kyberprostoru

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“ (Listina základních práv a svobod)

Soukromí
Soukromí je osobní prostor člověka, který není přístupný ostatním. „Soukromí obecně znamená jistou sféru integrity jednotlivce a jeho blízkých, která obklopuje jednotlivce samého, ať se nachází kdekoli.“ (Stanovisko 1/2008, Úřad na ochranu osobních údajů)

Rozsah a hranice soukromí člověka v reálném i virtuálním-online světě jsou podmíněny jeho schopnostmi a svobodou rozhodovat, kdo a do jaké míry může vstupovat do tohoto prostoru. V kybernetickém prostoru jsou hranice soukromí dány rozsahem osobních dat, která jsou o člověku zveřejněna a veřejně přístupná – čím více osobních údajů o sobě člověk sdílí, tím menší je jeho soukromí.

V online světě je to schopnost a svoboda rozhodovat, kdo může přistupovat k informacím, na základě kterých lze osobu určit a vyhledat.

Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost.
Podle W. Weischedela svoboda znamená „volný prostor možností volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat sám o sobě za sebe sama.“ Tato podstatná možnost člověka, případně i jiných živých bytostí je ovšem omezena“: fyzicky (například gravitací), sociálně (rodiči, společenskými normami, zákony státu) a mentálně (inteligencí, sníženou příčetností, intoxikací, návyky).
(Zdroj: Wikipedie)

Ochrana soukromí
V České republice zaručuje ochranu soukromí Listina základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Sankce za narušování soukromí ukládá trestní zákoník 40/2009 Sb. a to v druhé hlavě, která se zabývá trestnými činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství. Dále je ochrana soukromí ukotvena v první části občanského zákoníku 89/2012 Sb., kde v hlavě první nalezneme obecná ustanovení upravující soukromé právo a jeho ochranu. Hlava druhá pojednává mimo jiné o fyzických osobách, a tudíž i o osobnosti člověka a jeho ochraně. (Zdroj: Wikipedie)

Osobní údaje
„Osobním údajem se dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.“ (ÚOOÚ)

Zacházení s osobními údaji řeší v ČR zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který bude novelizován tak, že od 25. května 2018 bude ochrana osobních údajů upravena v souladu Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU.
Osobními údaji jsou zejména: Jméno, adresa, poloha, elektronický identifikátor (IP adresa), zdravotní údaje, příjem, národnost, vyznání, kulturní profil, a další.

Opatření na ochranu soukromí v online prostředí
Míra soukromí v online prostředí je dána množstvím osobních dat, které o sobě uživatel internetu a online technologií zpřístupní ostatním. Čím více zpřístupněných dat, tím menší je míra soukromí.
Kromě obecného pravidla zveřejňovat své osobní údaje s rozmyslem a zpřístupňovat je v omezené míře jen těm, kterým důvěřujete, platí, že stejným způsobem byste měli zacházet s daty svých blízkých a přátel – jejich osobní údaje lze zveřejňovat jen s jejich souhlasem.
Osobní údaje nejsou jen ty, které o sobě uživatel internetu zveřejní, například na sociálních sítích, ale také ty, které o něm zveřejní ostatní uživatelé internetu (například jeho fotografie) nebo subjekty, kterým své informace poskytne v rámci obchodních vztahů, služeb, apod.

Obchodní sdělení
Komerční subjekty mohou svá obchodní sdělení zasílat online jen těm uživatelům internetu, kteří k tomu dali předchozí souhlas. (Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti)
Poskytovatelé online služeb sledují naše chování na Internetu, aby nám nabízeli přizpůsobené webové stránky a personalizované reklamy a služby. K tomu využívají tzv. cookies. S nimi se setkáme při první návštěvě jakékoliv webové stránky, která nás nutí kliknout na banner a vyjádřit tak souhlas s tím, že stránka cookies používá:

Cookies
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje provozovateli webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, nastavení prohlížeče, např. preferovaný jazyk a další. Provozovatel tak může sledovat počet návštěvníků stránky, získávat demografické údaje, apod. Mobilní aplikace mohou dále vyžadovat přístup k ID zařízení uživatele za účelem odesílání notifikačních zpráv.

Internet je veřejné prostředí, do značné míry anonymní, přesto je každý uživatel dohledatelný, pokud nepoužívá speciální nástroje (anonymizéry, VPN – virtuální soukromé sítě).

Anonymní prohlížení
Každý internetový prohlížeč umožňuje pracovat v anonymním režimu (otevřít anonymní okno). V tomto režimu nejsou ukládána data o vaší relaci procházení webu jako jsou soubory cookie, dočasné internetové soubory, historie prohlížení, formulářová data a další. Anonymní režim však neznamená naprostou anonymitu – navštívený web nadále zjišťuje vaši IP adresu, aj.

Anonymizéry
Anonymizér je služba (online proxy), která maskuje především IP uživatele, verze jeho OS, prohlížeče, blokuje scripty, cookies. Chrání soukromí uživatele a svobodu jeho surfování po internetu.
VPN
Další možnost ochrany svého soukromí při surfování nabízejí tzv. virtuální soukromé sítě, často používané ve firemním prostředí pro práci ze vzdáleného počítače. Připojení pomocí šifrovaného VPN tunelu se používá k anonymizaci brouzdání na internetu nebo k využívání služeb, které nejsou v dané zemi dostupné. Po připojení totiž počítač přebírá vnější IP adresu VPN serveru a pro navštívený web tak český surfař vypadá například jako uživatel ze Spojených států.

K ochraně vašeho soukromí může přispět také šifrování dat a jejich přenosu (viz např. steganografie).

 

Časté dotazy

 • Jak správně nastavit účet na Facebooku pro lepší soukromí?

  Často na našich internetových stránkách informujeme o různých nebezpečích, které se týkají nesprávného nastavení uživatelského profilu na Facebooku. Nejčastější chyby se týkají především zveřejňování osobních údajů, ke kterým samozřejmě patří adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa a u mladých uživatelů např. i adresa školy, na kterou dochází. Stejně tak je tomu i u informací, které v prostředí sociální sítě sdílíme a jejichž prostřednictvím o sobě prozrazujeme více, než bychom museli a je vhodné pro naši bezpečnost.

  Přinášíme podrobný návod, jak si nastavit účet na Facebooku tak, aby bylo zachováno vaše soukromí při minimalizaci potenciálních rizik, které jeho nesprávným užíváním vznikají.

  Návod k nastavení profilu najdete zde.

 • Jak nakupovat na internetu bezpečně?

  V posledních letech stále roste podíl internetového nakupování a je jednoznačné, že s rozvojem mobilních zařízení stále více zákazníků přichází na chuť nakupování z pohodlí domova. Mnoho z nich si ovšem neuvědomuje, že internetové nakupování s sebou nese jistá rizika a každoročně tak roste počet bezpečnostních incidentů s ním spojených. Přinášíme základní sedmero pravidel, jejichž dodržováním lze riziko onilne nakupování minimalizovat.

  1. Připravte na nákupy své zařízení: Stejně jako musí být závodní auto připraveno před důležitým závodem, měl by být i váš počítač nebo mobil připraven pro nakupování online. Věnujte čas tomu, abyste aktualizovali operační systém, internetové prohlížeče, antivirový program a anti-malware systém.

  2. Zůstaňte u prověřených obchodů: Nakupujte od obchodníků, kteří si vybudovali reputaci tím, že dělají to, co slíbí, a jsou schopni dodat nabízené zboží včas. Poslední věc, kterou byste si před svátky přáli, je darovat špatné dárky nebo nedarovat nic, protože objednané zboží nedorazí včas.

  3. Vyžadujte zabezpečenou komunikaci: Jestliže nakupujete online, dbejte na to, aby byla veškerá komunikace šifrovaná použitím protokolu SSL. Je to standard, který slouží k šifrování komunikace mezi uživatelem a serverem. Na první pohled to poznáte tak, že je v adrese zobrazen odkaz s HTTPS. Jestliže chcete nebo musíte nakupovat přes WIFI, nakupujte raději z domova nebo ze zabezpečené WIFI sítě. To poznáte tak, že je u WIFI sítě symbol zámku, což značí, že je zabezpečena. Vyhnete se tak riziku, že informace, které odesíláte skrze tuto bezdrátovou síť, mohou být zneužity a zobrazeny někým jiným.

  4. Nečekejte peníze za odpovědi na otázky: Na internetu se objevuje mnoho lákavých nabídek, které nabízí peníze za odpovědi na jednoduché a krátké otázky typu “Používáte internet doma i v zaměstnání”, “Jakou barvu má toto červené auto?” apod. Pokud vám tedy bude někdo na stránkách nabízet např. tisíc korun za odpovědi na krátký dotazník, rozhodně na nic neodpovídejte, na nic nečekejte a stránku pro jistotu zavřete.

  5. Zabezpečte svá zařízení: Chraňte svá zařízení tím, že je opatříte heslem. Znemožníte tak případným zlodějům přístup k vašim soukromým datům. Taková hesla lze nastavit v každém zařízení. Vyberte si hesla, která jsou pro vás jednoduše zapamatovatelná, ale útočníkům se budou jen těžce hádat. Nastavte si automatické zamykání zařízení opravdu bezpečným heslem, čímž ochráníte zařízení i v případě, že ho zapomenete zamknout sami. Tím bude zařízení chráněno i pro případ, že ho ve stresu z nakupování dárků zapomenete v taxi, MHD nebo vám ho někdo ukradne.

  6. Dávejte si pozor na málo uvěřitelné nabídky: I když to v některých případech bude určitě lákavé, vyhněte se obchodům, které nabízí zboží neuvěřitelně levně. Je to zkrátka vysoce rizikové. Vzpomeňte si na lidi, kteří nakoupili až příliš levně a své zboží třeba nikdy nedostali. Vždy se dívejte na reference obchodu.

  7. Zůstaňte obezřetní i po svátcích: Po svátcích má většina z nás tendenci nevěnovat pozornost výpisům z účtů, které dostáváme v papírové, nebo stále častěji v elektronické podobě. Pokud budete okradeni, nebo budou vaše platební údaje zneužity, je výpis první možnou cestou, jak to zjistit. Zaměřte se na transakce, kterých si nejste vědomi. Pokud se tedy na výpise objeví transakce nějakého místa na světě, kde jste nikdy nebyli, nebo jste tam neprováděli žádný obchod, zbystřete a pátrejte. Jen tak velmi rychle zjistíte, kam peníze odtekly a můžete se rychle postarat o nápravu.
 • Jaké mohu použít nástroje rodičovské kontroly?

  Internet je plný zajímavých informací a zábavy, které jsou na dosah doslova několika kliky myší. Dnešní žáci a studenti jej bohatě využívají pro získávání a sdílení potřebných informací a život bez tohoto nástroje si už jen stěží dokážou představit. Internet má i své stinné stránky, kromě škodlivého a nevhodného obsahu jsou to nebezpečné projevy chování. Je naprosto pochopitelné, že rodiče mají snahu blokovat dětem přístup k internetovému obsahu a starat se o to, aby byly v maximální míře chráněny před potenciálním nebezpečím.

  Dnes je možné k internetu přistupovat z mnoha typů zařízení. Těmi nejpopulárnějšími se stávají tablety a chytré telefony. Přinášíme základní přehled programů a aplikací, které slouží jako nástroje rodičovské ochrany pro filtraci škodlivého obsahu online.

   

  Úrovně zabezpečení

  Integrované v operačním systému

  Všechny operační systémy disponují možnostmi rodičovské kontroly, prostřednictvím kterých lze blokovat některé webové stránky, na které dítě přistupuje ze svého profilu. Pro nejrozšířenější operační systém Windows je k dispozici nástroj Windows Zabezpečení rodiny, prostřednictvím kterého lze nejen blokovat stránky, ale také sledovat historii pohybu dítěte po internetu a jeho aktivity, které v jeho prostředí vykonává. Lze nastavit časové omezení brouzdání, vytvořit filtry atd.

  Nástroj s podobnými vlastnostmi nabízí i Apple ve svém operačním systému MacOS. Lze jeho prostřednictvím omezit čas trávený na počítači, filtrovat emaily a iChat konverzaci na webových stránkách.

  Ochrana chytrých telefonů

  Existují nástroje jak pro mobilní operační systémy Android, tak i iOS. Můžete si naistalovat aplikace, které uchovávají historii aktivit uživatele při používání internetu. Bezpečnostní aplikace mohou skenovat operační prostředí mobilního telefonu a automaticky mazat aplikace, kterém reprezentují potenciální hrozbu. Aplikace lze stáhnou z internetu a instalovat do prostředí mobilních telefonů.

  Ochrana v prohlížeči

  Pro nejrozšířenější prohlížeče jsou k dispozici nástroje a dodatky, které nabízí dobrou úroveň rodičovské kontroly. Nabízí možnost blokování stránek podle různých kritérií, jako např. jména, popisu, URL adresy apod. Nastavení je chráněno heslem, takže dítě by nemělo mít možnost nastavení obejít. Dobrým příkladem takové služby je např. Parental Control Bar, který pomáhá blokovat webové stránky s možností zaheslování.

   

  Top 6 internetových filtrů/nástrojů rodičovské ochrany

  6. K9 Web Protection, více informací také zde

  5. Sentrypc

  4. Norton 360

  3. AVG Family Safety

  2. Kidswatch

  1. Net nanny parental controls

   

  Top 4 aplikací rodičovské kontroly pro chytré telefony

  4. K9 Web Protection

  3. Norton Online Family

  2. Kids Place – parental control

  1. Littleye

 • Jak zablokovat hovory/SMS z určitého čísla?

  1. Operátor zpravidla takovou službu nenabízí (možnost je u T-Mobile, telefonní číslo lze i zablokovat. Je to ovšem zpoplatněno částkou 476 Kč vč. DPH)

  2. Je možné požádat Policii ČR, ale pokud se nejedná o něco závažného (trestný čin stalking, tak to PČR odloží – respektive se tím vůbec nebude zabývat: Telekomunikační zákon 151/200 Sb. říká: "Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen na žádost jeho účastníka na jeho náklady zajistit službu identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání, a to zpětně u konkrétních volání, která účastník označí jako zlomyslná nebo obtěžující, nejpozději však do dvou měsíců ode dne uskutečnění takového volání." Je nepříjmné, že zákon v tomto myslí obtěžujícím voláním pouze obtěžování na tísňových linkách.

  3. Pokud má mobil tuto schopnost – lze nastavit přímo v mobilu

  4. Lze využít aplikaci – jako například Calls Blacklist pro Android na https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vladlee.easyblacklist&hl=cs

 • Máte problémy s domácím násilím, stalkingem anebo kyberšikanou?

  Pokud se cítíte ohroženi jedním z uvedených problémů, anebo máte jiné problémy, které jste se rozhodli řešit, využijte služeb organizace proFem, která se na tyto problematiky specializuje.

  V rámci své činnosti se zaměřuje také na bezpečnost online a poradenstvím pro oběti kyberšikany.

 • Jak smazat svůj profil na Facebooku?

  Facebook nabízí určitě mnohé přednosti a nejeden uživatel především z řad dětí a mládeže si bez denodenní přítomnosti na této sociální síti nedokáže svůj život už vůbec představit. Díky Facebooku se ovšem také můžeme dostat do problémů, a to předvším ve chvíli, kdy se znelíbíme někomu v našem okolí a dotyčný na nás začne vést cílený útok. Často se takové projevy mohou dostat až do těžko kontrolovatelné fáze a oběti přinést nemalé problémy. Za mnoho potenciálních problémů si ovšem uživatelé také mohou sami. Nejsou žádnou výjimkou případy, kdy v bujaré náladě uživatelé umísťují do prostředí Facebooku fotografie, na kterých by se po vystřízlivění nejraději neviděli, ale to už bývá zpravidla pozdě. A tak ať už jsou důvody jakékoliv, mohou nastat případy, kdy uživatelé potřebují svůj profil smazat.

  Nicméně mohou často narazit na to, že trvale smazat profil není zas až tak jednoduché. Přinášíme pár rad, jak na to.

  Nejprve je dobré se rozhodnout, zda chcete svůj profil pouze deaktivovat, nebo úplně smazat. Deaktivace znamená, že váš účet bude „zneviditelněn“, nebude se zobrazovat vašim přátelům ani nebude možno ho vyhledat ve vyhledávačích. Veškerá data, fotografie, skupiny atd. však zůstávají na serveru Facebooku k dispozici a pokud se rozhodnete po čase účet znovu aktivovat, bude to možné. Deaktivace účtu se dělá poměrně jednoduše. V Nastavení účtu kliknete na záložku (druhou shora) Zabezpečení a dole rozkliknete odkaz Deaktivujte svůj účet. Pokud chcete někdy v budoucnu svůj účet opět aktivovat, přihlásíte se normálně pod svým e-mailem a heslem a účet si znovu plně aktivujete.

  Obr01 Obr02

  Pokud se rozhodnete účet úplně a definitivně smazat, není to tak jednoduché, musíte splnit několik kroků. Nejprve je asi dobré si stáhnout ze svého účtu kopie informací (jedná se o vaše ID, fotky, zprávy, chat, přátelé, ale i reklamy, šťouchnutí atd.). To se dělá tak, že kliknete na Nastavení a na první kartě Obecné dole kliknete na Stáhněte si soubor se svými daty.

  Obr03 Obr04

  Pak pokročíme k samotnému smazání profilu. Nejlépe je kliknout zcela dole na stránce Facebooku vpravo na odkaz Nápověda. Dále pak kliknete na Správa účtu (třetí odshora v levém menu) a dále na Deaktivace, odstranění a zvěčnění účtu (čtvrté odshora v levém menu).

  Obr05 Obr06

  Dále na této stránce v článku Jak mohu svůj účet trvale odstranit na odkaz vyplňte tento formulář na konci druhého odstavce. V kartě, která vám vyskočí kliknete na Odstranit. Na další kartě musíte vyplnit své heslo a opsat text v rámečku. Objeví se upozornění, že během 14 dní bude váš účet trvale odstraněn, pokud se během této doby nepřihlásíte na Facebook pod tímto účtem.

  Obr07 Obr08

  Obr09 Obr10

  Pozor: za přihlášení se pokládá i to, pokud použijete některou ze služeb, se kterou je Facebook spojen (např. Jízdomat, některé slevové servery atd.) Pokud to nevydržíte a během těchto 14 dní se na Facebook přihlásíte, musíte opět zadat smazání účtu a celý proces nastává znovu, běží nových 14 dní. Je dobré vědět, že i pokud si profil zcela smažete, zůstanou na serveru Facebooku vaše jméno, fotografie a např. třeba propojení na tzv. facebook conect, tedy stránky, které s facebookem souvisí.

  Obr11

Číst dál...

Bezpečnost – Mladí lidé byli varováni před ztrátou kontroly nad svými obrázky a videi, které umisťují online

Nejnovější výsledky studie britské organizace Internet Watch Foundation (IWF) prokázaly, že 88 % obrázků a videí se sexuální tématikou, které generují sami mladí uživatelé, jsou často uploadovány na jiné webové stránky. V rámci studie byla zpracována data, pořízená v průběhu září 2012. Analytici internetového obsahu z organizace IWF měli za cíl zmapovat, jaké množství vlastních, uživateli pořízených materiálů se sexuální tématikou, je online.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
NCBI Bezpečně online
DMC Firewall is a Joomla Security extension!