Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Newsletter 10/2012 (8)

Vážení čtenáři,
samy děti jsou největšími šiřiteli dětské pornografie na internetu, a přestože o potenciálních rizikách takového chování ví, často jim chybí odpovídající zpětná vazba a odpovědnost především k vlastní budoucnosti. To byl jeden ze závěrů kulatého stolu, který Národní centrum bezpečnějšího internetu organizovalo v posledním říjnovém týdnu v rámci Týdne kybernetické bezpečnosti. 88 procent obrázků a videí se sexuální tématikou, které především mladí uživatelé do prostředí internetu umísťují, je stahováno a dále šířeno na jiné sexuálně zaměřené internetové stránky. Tam nad nimi uživatelé ztrácejí jakoukoliv kontrolu a jejich vystavení může mít fatální vliv na jejich další profesní a společenský vývoj.

Přestože cílem naší diskuze bylo především zlepšit informovanost a sdílení zkušeností mezi sektory neziskových organizací, vládními institucemi a komerčními firmami, jedna z hlavních připomínek ke koordinaci společného postupu se týkala faktu, že ze zorného uhlu aktivit všech se začíná vytrácet koncový uživatel. A to i přes to, že je to právě on, kdo v konečném důsledku formuje obsah internetu a nastavuje vzorce chování v online prostředí. Z hlediska bezpečnosti a zranitelnosti jsou nejohroženějšími skupinami senioři a děti. Proto by společný záměr všech aktivit měl směřovat právě k podpoře těchto uživatelů.

Při diskuzi jsme se dotkli i témat kybernetické bezpečnosti na úrovni zachování a ochrany výměny informací při potenciálním napadení informační infrastruktury. K vyjasnění této problematiky měl přispět simulovaný kybernetický útok na evropskou informační infrastrukturu. Jeho cílem bylo prověřit, jak v takových případech dokáží jednotlivé národní organizace CERT postupovat v součinnosti s komerčním sektorem pro potlačení škodlivých důsledků takového útoku a ochránit klíčové nástroje informační infrastruktury. Česká republika se tohoto cvičného útoku, který proběhl v prvním říjnovém týdnu, zúčastnila zatím jen v roli pozorovatele. Nám stále chybí definice kyberprostoru a momentálně se pracuje na paragrafovém znění zákona o kybernetické bezpečnosti. Při jeho přípravě se objevilo mnoho detailů, které bude zapotřebí ještě vyjasnit.

Ač pohled jednotlivých zástupců zúčastněných organizací zohledňoval jejich vlastní vnímání společné problematiky, v jednom panovala jednoznačná shoda. Ze zorného pole našich snah o bezpečný internet se nesmí vytrácet koncový uživatel a jeho průběžné vzdělávání.

Národní centrum bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz

Téma měsíce – deset nástrojů rodičovské kontroly pro ochranu dětí online

Internet je plný zajímavých informací a zábavy, které jsou na dosah doslova několika kliky myší. Dnešní žáci a studenti jej bohatě využívají pro získávání a sdílení potřebných informací a život bez tohoto nástroje si už jen stěží dokážou představit. Internet má i své stinné stránky, kromě škodlivého a nevhodného obsahu jsou to nebezpečné projevy chování. Je naprosto pochopitelné, že rodiče mají snahu blokovat dětem přístup k internetovému obsahu a starat se o to, aby byly v maximální míře chráněny před potenciálním.

Číst dál...

Aktuálně – první poznatky z vyhodnocení testu připravenosti na kybernetický útok prokázaly úspěch

Cyber Europe 2012 byl jednodenní simulovaný kybernetický útok na evropskou informační infrastrukturu. Proběhl 4. října 2012 a jeho cílem bylo prověřit, jak jsou participující země a privátní sektor schopny spolupracovat v případě víceúrovňového útoku.

Číst dál...

Sociální sítě – Facebook: Jak správně nastavit účet na Facebooku pro lepší soukromí

Často na našich internetových stránkách informujeme o různých nebezpečích, které se týkají nesprávného nastavení uživatelského profilu na Facebooku. Nejčastější chyby se týkají především zveřejňování osobních údajů, ke kterým samozřejmě patří adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa a u mladých uživatelů např. i adresa školy, na kterou dochází. Stejně tak je tomu i u informací, které v prostředí sociální sítě sdílíme a jejichž prostřednictvím o sobě prozrazujeme více, než bychom museli a je vhodné pro naši bezpečnost.

Číst dál...

Sociální sítě – ochrana uživatele: Češi mají největší potřebu chránit si na sociálních sítích soukromí, v praxi to tak ale často nevypadá

Intel prostřednictvím tiskové zprávy zveřejnil výsledky svého průzkumu, který organizoval v devíti zemích včetně České republiky. Zúčastnilo se ho přes 4000 respondentů. Jedno z jeho možná velmi překvapivých zjištění, zkoumající chování uživatelů v prostředí sociálních sítí, se týká ochrany vlastního soukromí. Podle výsledků průzkumů totiž 97 % oslovených Čechů cítí výraznou potřebu chránit své soukromí. V žebříčku otravného chování Čechům v online prostředí nejvíce vadí odhalování soukromí, šiřitelé banalit a sprostá slova. 90 % respondentů z ČR si také myslí, že provoz na sociálních sítích by měla upravovat mobilní etiketa, kterou by již od raného věku vštěpovali dětským uživatelům jejich rodiče.

Číst dál...

Bezpečnost – Mladí lidé byli varováni před ztrátou kontroly nad svými obrázky a videi, které umisťují online

Nejnovější výsledky studie britské organizace Internet Watch Foundation (IWF) prokázaly, že 88 % obrázků a videí se sexuální tématikou, které generují sami mladí uživatelé, jsou často uploadovány na jiné webové stránky. V rámci studie byla zpracována data, pořízená v průběhu září 2012. Analytici internetového obsahu z organizace IWF měli za cíl zmapovat, jaké množství vlastních, uživateli pořízených materiálů se sexuální tématikou, je online.

Číst dál...

Z domova – Projekt „Praha bezpečně online“ pro děti, rodiče a učitele odstartoval už v září

18. září 2012 proběhl první ze série seminářů pro rodiče v rámci projektu „Praha bezpečně online“ a v říjnu již semináře byly organizovány v pravidelných intervalech. Rodičovské semináře s názvem „Děti online aneb rizika na internetu“ proběhnou na všech základních školách Prahy 6 do konce listopadu tohoto roku.

Číst dál...

Jak na stížnosti na Facebooku?

Na Horkou linku nám často přicházejí hlášení týkající se problémů s Facebookem. Jedná se zejména o různé formy kyberšikany, zesměšňování a znevažování lidí. Nejběžnějším případem je vytvoření fiktivní stránky/profilu osoby a následné pomlouvání a další útoky na tuto osobu prostřednictvím právě vytvořeného profilu.

Číst dál...

Horká linka – Aktuality z Horké linky

Říjen byl ve znamení růstu hlášení, a to především ohledně problémů uživatelů s Facebookem. Stále více se objevují případy kyberšikany, a to především mezi mládeží. Rostou také útoky na učitele, kdy žáci zakládají např. falešné stránky konkrétních učitelů, na kterých za ně vystupují a různými způsoby (prostřednictvím fotek, videí a pomluvami) je šikanují.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
NCBI Bezpečně online
Our website is protected by DMC Firewall!